Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela w imieniu wszystkich uczniów składa Przewodniczący Samorządu Szkolnego

Podziękowanie nowo wybranego Przewodniczącego Samorządu Szkolnego

Czcigodni Ojcowie, Szanowni Nauczyciele, Drogie Koleżanki i Koledzy. Dziękuję wszystkim serdecznie za udział w wyborach na przewodniczącego szkoły. To był wspaniały zaczątek - nauka jak spełnić w przyszłości swój obywatelski obowiązek. Mam nadzieję, że za rok ponownie będziemy mieli okazję uczyć się od najmłodszych lat jak w przyszłości wybierać parlamentarzystów, samorządowców, prezydenta. Dziękuję za wspaniałą zabawę, za dużo uśmiechu, żartów. Byliście wspaniali! Dziękuję moim kontrkandydatom, bez Was to nie miałoby sensu. Moje wyrazy szacunkuszacunku składam Wam! Dziękuję Ojcom Dyrektorom i Nauczycielom za umożliwienie nam spędzenia czasu ze sobą, byśmy mogli się w ten sposób lepiej poznać, spojrzeć w oczy. Mam nadzieję, że spełnię oczekiwania większości. Obiecuję, że będę godnie reprezentował Katolicką Szkołę świętego Franciszka i wypełniał obowiązki jakie płyną z jej regulaminu. Dziękuję za zaufanie i chcę prosić w imieniu nas wszystkich Ducha świętego o mądrość, cichość, dobroć i miłość
 
 
Tymoteusz Bałtrukiewicz
 

Uroczyste ogłoszenie wyników wyborów do Samorządu Szkolnego

W dniu 7 października br. w dniu liturgicznego wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej po zakończonej wspólnej różańcowej modlitwie, na której w naszej franciszkańskiej świątyni zebrała się cała Wspólnota Szkolna, ogłoszone zostały wyniki wyborów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego szkoły. Uczyniła to przewodniczącą komisji wyborczej Pani prof. Barbara Mazur. Jak wiemy wybory odbyły się dnia 5 października br. w uroczyście obchodzonym dniu patrona szkoły. We wspomnianych wyborach udział wzięło 61% uczniów. Procentowo wyniki w odniesieniu do poszczególnych kandydatów są następujące:
 
- Tymoteusz Bałtrukiewicz uzyskał 71,43% głosów
 
- Gabriela Bonarska zdobyła 16,26% głosów
 
- Adam Marchewka osiągnął 12,31% głosów
 
W związku z powyższym przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został wybrany Tymoteusz Bałtrukiewicz, uczeń klasy II lbg, a jego zastępcą Gabriela Bonarska uczennica klasy I blp. Nowo wybranemu przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego w imieniu całej Wspólnoty Szkolnej oraz pozostałym uczniom kandydującym na wspomniane stanowisko pogratulował Dyrektor naszej szkoły, o. Andrzej Łaniecki, wręczając przy okazji listy gratulacyjne.
 
 

Rozstrzygnięcie konkursu o najpiękniejszą klasę w szkole

W dniu 5 października, kiedy z całą Wspólnotą Szkolną oraz zaproszonymi gośćmi obchodziliśmy Dzień Patrona naszej szkoły pośród wielu wydarzeń bardzo istotnych i znaczących ogłoszono wyniki konkursu na najpiękniejszą klasę. Tak więc na mocy decyzji specjalnej komisji powołanej przez O. Dyrektora najpiękniej udekorowaną została klasa, w której uczą się i pracują pod opieką Pani Niny Matusik uczniowie Szkoły Podstawowej z klasy I A. Specjalną okolicznościową Nagrodę zwycięskiej klasie wręczyli Wizytator Kuratorium Oświaty Pani Irena Benroth przy obecności O. Prowincjała oraz O. Dyrektora. Ponadto przyznano wyróznienie, które otrzymała klasa 7 B. Serdecznie gratulujemy!!!!

 

 

Święty Franciszku prowadź nas drogą do świętości oraz Dniu Patrona Szkoły jeszcze słów kilka

foto: niedziela legnicka
 
W poniedziałek 5 października obchodziliśmy Dzień Patrona naszej Szkoły Podstawowej oraz Liceum, którym jest św. Franciszek z Asyżu. Każdy Dzień Patrona to zaproszenie do nawiązania bliższych więzi z patronem szkoły. Można to uczynić poprzez poznawanie Jego życia oraz podjęcie trudu naśladowania Go w codziennym życiu przez uczniów naszej szkoły. Żeby kogoś polubić, zaprzyjaźnić się z kimś, a potem chcieć z nim jak najczęściej przebywać, to najpierw trzeba go dobrze poznać. W Dniu Patrona Szkoły, wszystkie więc formy działania zorientowane były na Jego postać. Choć była także okazja przyjrzeć się innym franciszkańskim świętym zafascynowanym przykładem ewangelicznego życia św. Franciszka takich jak św. Józef z Kupertynu, św. Klara, św. Antoni z Padwy oraz św. Bonawentura. To był jeden z wymiarów świętowania, który odbywał się w klasach szkolnych przy czynnym udziale dzieci uczęszczających do starszych klas naszej szkoły podstawowej czyli  od V - VIII oraz młodzież z klas licealnych. Natomiast dzieci z klas od I - IV swoją wiedzę o patronie szkoły miały okazję zaprezentować poprzez prace plastyczno - rysunkowe. Nad całością wspomnianych zajęć czuwali nauczyciele i wychowawcy. Najciekawsze prace zostały odpowiednio docenione jak też i najpiękniej udekorowana klasa w ramach wcześniej ogłoszonego konkursu. Wspomniane zajęcia w klasach były wprowadzeniem do najistotniejszej części uroczystości, którą była uroczysta koncelebrowana Eucharystia. Przewodniczył jej ordynariusz naszej prowincji zakonnej O. Marian Gołąb. Na wyjątkowy charakter i znaczenie liturgii Mszy Świętej witając zaproszonych gości a także nauczycieli, dzieci i młodzież uczęszczającej do szkoły podstawowej i liceum zwracał uwagę O. Andrzej Łaniecki - dyrektor naszej szkoły wyrażając nadzieję że: „ten dzisiejszy dzień, dla nas wszystkich będzie wspaniałą uroczystością, a przede wszystkim wzmocni nasze relacje, abyśmy mogli wspólnie cieszyć się z tego, że tworzymy jedną społeczność Szkoły. Dzisiaj przeżywamy święto patronalne naszej szkoły. Chcemy świętować, chcemy nadać temu dniowi rangę święta, po to byśmy jeszcze bardziej mogli poznać naszego patrona". W czasie Mszy świętej okolicznościową homilię - jak ją określił „ekologiczną”, czyli „bez trucia” - wygłosił O. Piotr Reizner - gwardian klasztoru i proboszcz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu we Lwówku Śląskim. O. Piotr nawiązał w niej w sposób obrazowy i jasny do zrozumienia używając zdobionej ale pustej ramy do obrazów, prostego sznura i jasno świecącej świecy do ślubów ubóstwa, posłuszeństwa i czystości które podjął św. Franciszek, a za nim kolejni bracia wstępujący do zgromadzenia Franciszkanów. Święty Franciszek - z naciskiem podkreślał kaznodzieja - na etapie swojego nawrócenia zrozumiał, że piękno rzeczy zewnętrznych, które symbolizowała zdobiona rama nie są w stanie same z siebie zaspokoić prawdziwego szczęścia człowieka, który go szuka. Trzeba więc tę ramę wypełnić wartościami nieprzemijającymi, życiem Ewangelią i to uczynił św. Franciszek, który sposobem swego życia tak bardzo zachwycał i zachwyca ludzi. To jest autentyczny wzór człowieka godny  naśladowania, aby także budować osobiste więzi pomiędzy Bogiem i ludźmi - czego symbolem jest ten prosty sznur. Jest to konieczne by też wreszcie "zaświecić" otoczeniu zachwycającym światłem wiary, nadziei i miłości tak jak to czynił za życia św. Franciszek - podkreślił na koniec O. Piotr zachęcając zgromadzonych do pójścia taką drogą. Do tych słów O. Piotra nawiązał także O. Prowincjał w słowie kończącym Eucharystię mówiąc : "To, że Święci nie umierają wiemy najlepiej. św. Franciszek jest tego najlepszym przykładem. Jest jednym z najbardziej znanych na świecie świętych, którym po dzień dzisiejszy fascynuje się świat dzięki prostocie Jego życia opartego na fundamencie Ewangelii. Rzeczywiście franciszkanie i św. Franciszek są w Legnicy bardzo znani od wieków. Od dziesiątków lat istnieją tutaj w mieście szkoły katolickie kształcące w duchu franciszkańskim. Jestem przekonany, że nad miastem, nad uczniami tych szkół św. Franciszek czuwa i się nimi opiekuje. Życzę Wam - kontynuował O. Prowincjał, abyście ten dzień przeżyli radośnie, razem z Waszym patronem. Aby święty Franciszek - Patron Szkoły,  pomagał Wam przeżywać wszystkie codzienne wydarzenia: radości i troski, aby wypraszał Wam potrzebne łaski." Zawierzając to szczególne i jakże ważne Dzieło Prowincji opiece i wstawiennictwu świętego Franciszka O. Prowincjał udzielił wszystkim zebranym uroczystego błogosławieństwa relikwiami świętego patrona. Po zakończeniu Mszy świętej przyszedł czas na kolejny punkt programu czyli część artystyczną połączoną z błogosławieństwem zwierząt - co stało się już tradycją w dzień, w którym wspominamy św. Franciszka. Wzięły w niej udział dzieci uczęszczające w zajęciach na poziomie wczesnoszkolnym Szkoły Podstawowej. Finałem zaś części artystycznej był koncert cygańskiego zespołu, którego liderem jest Angelo Ciureja - absolwent katolickiego gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu (istniejącego do reformy systemu edukacji). 
 
Galeria zdjęć z uroczystości Patrona Szkoły na naszej stronie facebookowej szkoły

logo bip