Uczniowie klas pierwszych są już pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej

Pasowanie na ucznia, to jeden z najważniejszych i niezapomnianych dni przeżytych w szkole. Takim dniem dla naszych pierwszoklasistów był dzień 2 oraz 3 lutego br., kiedy to złożyli ślubowanie i oficjalnie zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej. Ze względu na pandemię uroczystości pasowania odbyły się w kameralnym gronie. Dzieci przygotowywały się do niej pod okiem wychowawczyń: Pani Niny Matusik - wychowawczyni klasy 1 a oraz oraz Pani Joanny Hoffman Jazowieckiej - wychowawczyni klasy 1 b. Dzieci przed uroczystością uczyły się wierszyków i piosenek, wytrwale ćwiczyły podczas prób, aby wszystko dobrze wypadło. I tak też się stało. Wszystkich zebranych na uroczystości pasowania przywitał Dyrektor Szkoły O. Andrzej Łaniecki zachęcając dzieci do owocnej pracy a rodziców w towarzyszeniu im w zdobywaniu wiedzy oraz żywego świadectwo wiary. Jest to istotne - podkreślił O. Dyrektor - na etapie rozwoju młodego człowieka. Na takich filarach buduje się przyszłe szczęście dzieci. Obecny na uroczystości pasowania Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Szkoły Tymoteusz Bałtrukiewicz zapewnił w imieniu uczniowskiej społeczności naszej szkoły o wsparciu, na które zawsze będą mogli liczyć przeżywający uroczystość pasowania uczniowie klas pierwszych. W dniu ślubowania, pierwszoklasiści w odświętnych strojach pięknie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowanie na uczniów, którego dokonał Dyrektor Szkoły O. Andrzej Łaniecki. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów naszej Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów. Nie zabrakło też upominków przygotowanych dla dzieci przez wychowawczynie klas pierwszych, wśród których wymienić trzeba pamiątkowe krzyże poświęcone przez wicedyrektora szkoły O. Piotra Chmielowskiego. Po pasowaniu O. Dyrektor oraz wychowawcy klas pierwszych złożyli najmłodszym uczniom życzenia powodzenia i wielu sukcesów w nauce.

Zdjęcia z uroczystości umieszczone są na  facebookowej stronie naszej szkoły.

Od 1 lutego najmłodsze dzieci uczą się stacjonarnie, uczniowie pozostałych klas mają nadal naukę zdalną

Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły. Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego. Więcej informacji na temat najnowszego rozporządzenia można znaleźć na oficjalnej stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 
 

Twój 1% pomaga nam nieść Pokój i Dobro

Zachęcamy Państwo do wesprcia naszych działań poprzez przekazanie 1% podatku od swoich dochodów na rzecz  szkoły i uczniów naszego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej. Przekazania 1% podatku można dokonać poprzez oficjalną stronę naszej szkoły zarówno Liceum jak i Szkoły Podstawowej w dziale: RODZICE i poniżej klikając na zakładkę: Podaruj 1%.

 

Za każdą formę wsparcia naszej szkoły składamy serdeczne Bóg Zapłać.

 

Zapraszamy do naszej szkoły

 

Jeżeli zastanawiasz się jaką szkołę wybrać niech ten krótki materiał o naszej szkole będzie do tego zachętą, aby zawitać w naszych szkolnych progach. Zapraszamy.

 

 

Rekrutacja na Rok Szkolny 2021 - 2022

 
W Polsce istnieje wiele świetnych szkół publicznych, prywatnych i niepublicznych. Proces rekrutacji do tych szkół rozpoczyna się na długo przed osiągnięciem przez dziecko wieku szkolnego. Istnieje wiele czynników, które wpływają na wybór szkoły, ale kilka z nich ma kluczowe znaczenie. Rodzice chcąc wybrać odpowiednią szkołę dla swojego dziecka powinni skoncentrować się na jego osobowości oraz mocnych i słabych stronach. Nie mogą też zapomnieć o celach i wartościach swojej rodziny. Oczywiście, istnieją również inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę. Nie można zaprzeczyć, że budżet może stanowić punkt krytyczny – niektóre ze szkół są bardzo kosztowne. Dla wielu rodzin lokalizacja również odgrywa kluczową rolę w podejmowaniu decyzji. W związku ze sporą ilością pytań dotyczących rekrutacji do naszej szkoły ze strony rodziców poniżej umieszczamy w odpowiednich linkach Regulamin Rekrutacji oraz Wniosek i deklarację rodziców związany ze wspomnianą rekrutacją.
Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w zakładce UCZNIOWIE  -  REGULAMIN REKRUTACJI
 

logo bip