Poznajemy regiony Polski

W ramach zajęć z edukacji przyrodniczej uczniowie klasy 3a odkrywali piękno naszego kraju. Podzieleni na grupy, wybrali region Polski i wspólnie zdobywali informacje na jego temat.
Każda z grup, według własnego pomysłu, przygotowała prezentację, a następnie przedstawiła efekty swojej pracy koleżankom i kolegom. Uczniowie poznawali m.in. historię regionów, zwyczaje ludowe, kuchnie regionalne, a także przepiękne stroje. Zajęcia miały na celu doskonalenie umiejętności współpracy w grupie oraz uwrażliwienie na piękno i niepowtarzalność wybranych regionów Polski. Uczniowie pracowali z wielkim zaangażowaniem, wszyscy włączyli się do wspólnej pracy.

 

                                                                                                                 EK

 

Więcej zdjęć na naszej  facebookowej stronie.

Wracamy do nauki zdalnej

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia
Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:

ponadpodstawowych,
szkół dla dorosłych,
placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.
Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Sportowy Sukces Michała Stępnia ucznia klasy 8 A

W sobotę 20 marca br. w Legnicy odbyły się XXXI Halowe Mistrzostwa Polski w Łucznictwie. Tytuł Mistrzowski zdobył we wspomnianych Mistrzostwach - w kategorii Juniorów Młodszych tak indywidualnie jak również w Drużynie uczeń klasy 8 A naszej Szkoły Podstawowej Michał Stępniak, któremu z całego serca gratulujemy tak wielkiego sukcesu.

Ogłoszenie wyników Szkolnego konkursu czystości

W dniach od 8 lutego do 5 marca uczniowie edukacji wczesnoszkolnej rywalizowali w konkursie czystości. Wszystkim klasom zależało na zdobyciu nagrody. I oto przyszedł dzień ogłoszenia wyniku konkursu. Miło więc nam ogłosić, że zwycięzcą wspomnianego konkursu okazali się uczniowie klasy I B, której wychowawcą jest Pani Joanna Hoffman-Jazowiecka. Uczniowie tej klasy otrzymali pamiątkowy dyplom oraz inne nagrody niespodzianki. Serdecznie Gratulujemy.

Zajęcia na temat bezpieczeństwa w szkole, w domu.

15 marca był dla uczniów klasy 1A naszej Szkoły Podstawowej dniem wyjątkowym. Przyczyną tego były odwiedziny przedstawicieli Straży Miejskiej. Celem wizyty była pogadanka o bezpieczeństwie w szkole, w domu oraz o zagrożeniach związanych z pandemią. Dzieci zostały poinformowane, jak można zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem, który jest śmiertelnym zagrożeniem zwłaszcza dla osób starszych, chorujących i mających obniżoną odporność.

W czasie prelekcji strażnicy rozmawiali z dziećmi również o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przy pomocy środków dydaktycznych uczniowie mogli zobaczyć, jak prawidłowo i bezpiecznie przechodzić przez przejście dla pieszych, zapoznali się z podstawowymi znakami drogowymi i sygnalizacją świetlną. Strażnicy miejscy zwrócili uwagę na obowiązek używania elementów odblaskowych podczas poruszania się poza terenem zabudowanym, po zmierzchu i w czasie niepogody.

Na zakończenie zostały omówione zagadnienia dotyczące odpowiedzialności za posiadane zwierzę - sprzątanie po swoim pupilku, prowadzenie go na smyczy to nasz obowiązek. Uczniowie już wiedzą, jakie zagrożenia niesie zabawa z obcymi psami, dokuczanie im oraz jak zachować się, gdy dojdzie do spotkania z agresywnym psem. Dzieci z bardzo dużym zainteresowaniem słuchały rad pracowników Straży Miejskiej oraz chętnie uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych.

  

                                                                                                                               NM

Więcej zdjęć na naszej  facebookowej stronie.

 

logo bip