Kalendarium

 

 


 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

 

2022/2023

 

 

Wydarzenie

 

Termin

 Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21  01 września 2022 r.
 Zimowa przerwa świąteczna  23 – 30 grudnia 2022 r.
 Ferie zimowe  13 – 26 lutego 2023 r.
 Wiosenna przerwa świąteczna  6 – 11 kwietnia 2023 r.
 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w klasach programowo najwyższych liceów
ogólnokształcących, w których zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają
się w pierwszym powszednim dniu września

 

 28 kwietnia 2023 r.

 Egzamin maturalny

 część pisemna
04-23 maja 2023 r.

część ustna

10-23 maja 2023 r.

 Egzamin ósmoklasisty   23-25 maja 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach

23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

14 października 2022 r.
31 października 2022 r.

02 listopada 2022 r.

02 stycznia 2023 r.

02 maja 2023 r.

09 czerwca 2023 r.

Czas trwania semestrów

I.: 01 września 2022 –
29 stycznia 2023

 

II.: 30 stycznia 2023 – 23 czerwca 2023

Terminarz klasyfikacji

 

I semestr

 

wszystkie przewidywane oceny wraz
z informacją do rodziców

 

wystawienie ocen

 

II semestr

 

wszystkie przewidywane oceny dla klas programowo najwyższych, kończących rok szkolny
29 kwietnia 2022 r. wraz z informacją do rodziców

 

wystawienie ocen dla klas programowo najwyższych,
kończących rok szkolny 29 kwietnia 2022 r.

 

wszystkie przewidywane oceny
dla klas SP i LO, kończących rok szkolny 
24 czerwca 2022 r. wraz z informacją
do rodziców oraz przekazanie
rodzicom projektów ocen
opisowych uczniów klas I-III SP

 

wystawienie ocen opisowych
uczniów klas I-III SP oraz ocen
dla pozostałych klas SP i LO,
kończących rok szkolny 24 czerwca 2021 r.

 

 

 

5 stycznia 2023 r.

 

 

24 stycznia 2023 r.

 

 

 

03 kwietnia 2023 r.

 

 

 

21 kwietnia 2023 r.

 

 

 

 

 

01 czerwca 2023 r.

 

 

 

16 czerwca 2023 r.

 

 

 

 

  logo LS strona tytulowa wersja finalna 1 proc