Kalendarium

 

 


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

 

2021/2022

 

 

Wydarzenie

 

Termin

 Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21  01 września 2021 r.
 Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2021 r.
 Ferie zimowe  31 stycznia – 11 lutego 2022 r.
 Wiosenna przerwa świąteczna  14 – 19 kwietnia 2022 r.
 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w klasach programowo najwyższych liceów
ogólnokształcących, w których zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają
się w pierwszym powszednim dniu września

 

 29 kwietnia 2022 r.

 Egzamin maturalny  4-23 maja 2022 r.
 Egzamin ósmoklasisty   24-26 maja 2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach

24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

02 listopada 2021 r.
12 listopada 2021 r.
07 stycznia 2022 r.
02 maja 2022 r.
17 czerwca 2022 r.

Czas trwania semestrów

I.: 01 września 2021 – 31 stycznia 2022

II.: 01 lutego 2022 – 24 czerwca 2022

Terminarz klasyfikacji

 

I semestr

 

wszystkie przewidywane oceny wraz
z informacją do rodziców

 

wystawienie ocen

 

II semestr

 

wszystkie przewidywane oceny dla klas programowo najwyższych, kończących rok szkolny
29 kwietnia 2022 r. wraz z informacją do rodziców

 

wystawienie ocen dla klas programowo najwyższych,
kończących rok szkolny 29 kwietnia 2022 r.

 

wszystkie przewidywane oceny
dla klas SP i LO, kończących rok szkolny 
24 czerwca 2022 r. wraz z informacją
do rodziców oraz przekazanie
rodzicom projektów ocen
opisowych uczniów klas I-III SP

 

wystawienie ocen opisowych
uczniów klas I-III SP oraz ocen
dla pozostałych klas SP i LO,
kończących rok szkolny 24 czerwca 2021 r.

 

 

 

  

22 grudnia 2021 r.

 

 

24 stycznia 2022 r.

 

 

 

04 kwietnia 2022 r.

 

 

22 kwietnia 2022 r.
 

 

 

01 czerwca 2022 r.

 

 

 

15 czerwca 2022 r.
 

 

 

  logo LS