X Tydzień Wychowania pod hasłem „Budujmy więzi” (13-19 września)

Pod hasłem „Budujmy więzi” od 13 do 19 września w Kościele katolickim w Polsce będzie obchodzony Tydzień Wychowania. Organizują go już po raz dziesiąty Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oraz Rada Szkół Katolickich.

  Z okazji Tygodnia Wychowania biskupi polscy wydali m.in. list pasterski, który był przeznaczony do wykorzystania duszpasterskiego w niedzielę 6 września. Zapowiadając Tydzień Wychowania, zwrócili uwagę na to, że „budowanie dojrzałych, głębokich relacji opartych na miłości jest warunkiem skuteczności procesu wychowania”. Nawiązali też do refleksji towarzyszących przeżywanej na całym świecie pandemii i zauważyli, że  „cechą charakterystyczną naszych czasów jest indywidualizm i zanik więzi społecznych. Tymczasem w każdym z nas jest głęboka potrzeba relacji”.

Jak co roku Komisja Wychowania Katolickiego KEP we współpracy z Radą Szkół Katolickich przygotowała materiały duszpasterskie na Tydzień Wychowania. Ich autorzy zwracają  uwagę m.in. na osobę św. Jana Pawła II jako na mistrza w nawiązywaniu relacji i nazywają go „papieżem relacji”.  „Dialog ekumeniczny i międzyreligijny, prośba o przebaczenie skierowana, do tych, którzy cierpieli z winy synów i córek Kościoła, spotkania z uczonymi reprezentującymi różne kierunki myślenia, to tylko niektóre z działań św. Jana Pawła II świadczących o stylu, w jakim realizował swój pontyfikat” – czytamy we Wstępie do materiałów.

W związku z sytuacją epidemiczną, pomoce, które można wykorzystać w ramach Tygodnia Wychowania, zostały w tym roku przekazane diecezjom w formie elektronicznej. Zawierają  m.in. rozważania oparte na czytaniach mszalnych i teksty modlitwy wiernych na kolejne dni tygodnia, ponadto scenariusze katechez dla trzech grup wiekowych oraz teksty konferencji dla rodziców, katechetów i nauczycieli, a także nagrania audio i wideo. Materiały opracował zespół katechetów i duszpasterzy pod kierunkiem ks. Marka Studenskiego, konsultora Komisji Wychowania Katolickiego KEP. „Chcemy wspólnie poszukiwać przepisu na dojrzałe relacje, przede wszystkim w Biblii” – podkreśla ks. Studenski.

Tydzień Wychowania jest obchodzony w Kościele katolickim w Polsce od września 2011 roku. „To wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci oraz forma zwrócenia uwagi na pilną potrzebę wychowania jako pomocy w szukaniu prawdy, która powinna być fundamentem wychowania” – czytamy na stronie internetowej Tygodnia: www.tydzienwychowania.pl, na której można znaleźć materiały przydatne nauczycielom, wychowawcom, rodzicom i katechetom.

Żródło: episkopat.pl

BP KEP

 
 
 
 
 
 

Ubezpiecznie

Pokój i dobro,

szanowni Państwo, w linku poniżej zamieszczamy ofertę ubezpieczenia jaką otrzymalismy na ten rok. Prosimy o zapoznanie się z nią i podjęcie dyzycji o przystąpieniu do ubezpieczenia i wpłaceniu składki do wychowawcy do dnia 23.09.2020 r.

LINK DO OFERTY

Inauguracja nowego roku szkolnego. Nowy dyrektor szkoły

Z nowym rokiem szkolnym 2020/2021 o. Andrzej Łaniecki (l. 36) rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Franciszka w Legnicy. Zastąpił na nim o. Józefa Szańcę (l. 75), który przez 26 lat (z przerwami) kierował franciszkańskimi szkołami.

Brylantowemu jubilatowi wdzięczność za podejmowany przez lata trud pracy dydaktycznej i wychowawczej wyrazili: przełożony krakowskiej prowincji franciszkanów, nauczyciele i uczniowie.

Ojciec prowincjał Marian Gołąb zauważył, że o. Józef nadążał za wszystkimi reformami szkolnictwa przeprowadzanego w Polsce i potrafił się w nich odnaleźć z powodzeniem. „Cieszę się tą ojca ciężką pracą. Dziękuję Bogu, że dał Ojcu tak wiele mądrości, wytrwałości i siły, aby to ważne dzieło naszej prowincji prowadzić. Niech to dobro, które dzięki Ojcu dokonało się w Legnicy, owocuje” - powiedział.

Przypomniał też inne funkcje, które pełnił franciszkanin na rzecz zakonu i diecezji legnickiej, jak chociażby przełożonego klasztoru, zastępcy dyrektora Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej, diecezjalnego wizytatora katechezy, diecezjalnego duszpasterza nauczycieli, wykładowcy etyki w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej, spowiednika, kierownika duchowego, rekolekcjonisty czy publicysty Radia Plus.

Marek Daczkowski (nauczyciel historii), nazywając o. Józefa legendą i symbolem, publicznie podziękował mu za niezważone ilości dobrych słów, otuchę, pocieszanie w trudzie, doceniane nauczycielskiej i wychowawczej roli, za wskazywanie ich powinności, za podnoszenie ich w chwilach zwątpienia i niepewności, za troskę o podopiecznych, za rozumienie rozmaitych ludzkich losów, ciężkich sytuacji życiowych, ich wzlotów i upadków, za niezłomną wiarę w dobroć człowieka.

Uczeń Marceli Durasiewicz w imieniu koleżanek i kolegów dziękował o. Józefowi za trud włożony w ich edukację i wychowanie. „Ojcze Józefie, dziękujemy za bycie prawdziwym ojcem szkoły i internatu” - spointował.

O. Józef Szańca podziękował wszystkim swoim dotychczasowym współpracownikom i przełożonym prowincjalnym. Wyraził radość, że Bóg pozwolił mu przez rok pracować z bł. Zbigniewem Strzałkowskim. „Cały czas odczuwam Jego opiekę” - przekonywał. Powiedział, że też miał szczęście poznać drugiego błogosławionego męczennika, absolwenta szkoły, o. Michała Tomaszka tuż przed jego wyjazdem na misje.

Prowincjał o. Marian Gołąb zebranym w świątyni uczniom, nauczycielom i rodzicom przedstawił nowego dyrektora szkół franciszkańskich, o. Andrzeja Łanieckiego, życząc mu dużo siły i mądrości w ich prowadzeniu, aby dalej się one rozwijały dla dobra tych wszystkich, którzy w nich się uczą.

Nowy dyrektor przedstawił z kolei swoich zastępców - o. Piotra Chmielowskiego (katecheta) i Annę Jaworską (matematyk).

W szkołach franciszkańskich w Legnicy naukę w tym roku rozpoczęło w sumie 411 uczniów - 210 w Szkole Podstawowej i 201 w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Franciszka.

Inauguracja nowego roku szkolnego 2020/2021 rozpoczęła się mszą św. Wikariusz prowincji, o. Mariusz Kozioł w okolicznościowym kazaniu mówił o mocy i znaczeniu słowa w życiu człowieka. O słowie, które przekazuje nam Bóg; które pochodzi od nauczycieli i z lektury książek, i które kierujemy do siebie nawzajem. Franciszkanin życzył wszystkim, aby dany im czas, bez względu na okoliczności, mądrze wykorzystali.

jms

Procedury w szkole od 1 września - WAŻNE

Pokój i dobro,

przed nami rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Żyejmy w bardzo "dynamicznych" warunkach panndemi korona wirusa. Dla naszego wspólnego zdrowia i bezpieczeństwa, w naszej szkole przygotowaliśmy procedury i wytyczne, które mają pomóc nam dobrze przeżyć ten czas.

Bardzo proszę, aby każdy z rodziców i opiekuów naszych uczniów oraz osoby, które wybierają się w róznych sprawach do naszej szkoły, zapoznali się z zasadami wprowadzonymi w naszej szkole. Są one obowiązujące dla wszystkich, którzy zagoszczą w progach naszej szkoły. 

Kliknij w link PROCEDURY

o. Andrzej Łaniecki - dyrektor

Odbiór podręczników

Prosimy uczniów klas 5, 6, i 8 o odbiór podręczników na nowy rok szkolny z biblioteki szkolnej w poniedziałek w godzinach 10:00-14:00. 

Niestety nie dotarły do nas jeszcze podręczniki dla pozostałych klas. Gdy tylko je otrzymamy, zostaną one przekazane uczniom.

logo bip