Organizacja egzaminu ósmoklasisty

Szczegółowe informacje na dotyczące egzaminu ósmoklasisty można znaleźć ma stronie oke.gov.pl lub oke.wroc.pl

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

 

język polski – 21 kwietnia 2020r. (wtorek) – godz. 9:00

 

matematyka – 22 kwietnia 2020r. (środa) – godz. 9:00

 

język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020r. (czwartek) – godz. 9:00

godło

logo bip