Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

 

język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00

 

język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

Termin ogłoszenia wyników: 1 lipca 2022 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 7 lipca 2022 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń i informacji: 8 lipca 2022 r.

 

 

  logo LS