Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023

 

język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00

 

język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

Termin ogłoszenia wyników: 3 lipca 2023 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 6 lipca 2023 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń i informacji: 6 lipca 2023 r.

 

Dni 23-25 są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej. 

Dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, zapewniona w tych dniach będzie opieka świetlicowa. 

  logo LS strona tytulowa wersja finalna 1 proc