Kolęda w klasztorze i naszej szkole

6 stycznia, czyli uroczystość Objawienia Pańskiego, tradycyjnie jest czasem kolędy w naszych franciszkańskich klasztorach. We wspólnotach franciszkańskich jest to bardzo ważny element świętowania. „Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami” – pisze św. Jan. Tak i my czekamy, aby on ze swoim błogosławieństwem, nie tylko był naszym gościem, ale zamieszkał wraz z nami. Stawał się domownikiem i mistrzem naszego życia. Wynika to bezpośrednio z reguły zakonu, w której czytamy: „zachowywać Ewangelię Jezusa Chrystusa”. Tak, jak każdy z nas jest inny i wykonujemy zróżnicowaną pracę. Jednak jako wspólnota przyjmujemy błogosławieństwo Pana i prosimy, aby z tej różnorodności dźwięków osobowości stworzył symfonię uwielbienia Boga na modlitwie, w pracy, wspólnym życiu codziennym. Każdy z nas czeka na błogosławieństwo i poświęcenie celi, a tak naprawdę na utwierdzenie w zaufaniu Bożej Opatrzności. Czy w zdrowiu, czy w chorobie, czy w pracy, czy wypoczynku… Zawsze przecież należymy do Pana. Dla nas jest to też moment obdarowania. Z taką świadomością przyjęliśmy Kolędę w naszych szkolnych murach wypraszając łaskę Bożego błogosławieństwa dla naszej Szkolnej Wspólnoty czyli dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego, pracowników szkoły oraz dzieci i młodzieży uczęszczającej do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego. W tym roku klasztornej kolędzie przewodniczył O. Zdzisława Tamioła - gwardian naszej franciszkańskiej wspólnoty. Na początku kolędy w kaplicy klasztornej po zakończeniu wspólnej modlitwy zgodnie z tradycją nastąpiło losowanie patronów i dewizy na najbliższe 12 miesięcy dla klasztoru, parafii oraz poszczególnych braci. Tak więc patronem naszej Parafii na nowy rok wylosowany został św. John Henry Newman, patronem zaś Klasztoru bł. Jose Sanchez del Rio - męczennik. Natomiast patronem naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego bł. Pier Giorgio Frassati. Wspólne kolędowanie zakończyliśmy śpiewem pastorałek przyjmując z rąk O. gwardiana słowa zachęty do dalszej gorliwej pracy oraz dar Bożego błogosławieństwa.

Więcej zdjęć na naszej  facebookowej stronie.

Błogosławionych Świąt

Przerwa świąteczna

W dniach od 22.12.2020 r. do 07.01.2021 r. szkoła jest nieczynna. Nie pracuje także sekretariat szkoły. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać zdalnie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie pod numerem telefonu: 725 155 345. 

BÓG OBJAWIŁ NAM SWĄ MIŁOŚĆ ZSYŁAJĄC SYNA SWEGO JEDNORODZONEGO - Życzenia Świąteczne Przewodniczącego Samorządu Szkolnego

Drogim Nauczycielom, Ojcom Franciszkanom, Pracownikom szkoły, Kolegom i Koleżankom życzę niech Nowonarodzony Chrystus obudzi w nas to co uśpione, ożywi to co martwe, rozweseli to co smutne. Niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie do wieczności. Radosnych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku, wiele radości i sukcesów z podjętych wyzwań życzy
Przewodniczący Samorządu Szkolnego Tymoteusz Bałtrukiewicz
 

Betlejemskie Światło Pokoju jest wśród nas

Dzisiaj skauci przynieśli światło betlejemskie do pozornie pustej szkoły. Bo choć szkolne sale są puste już od kilku tygodni, to szkoła cały czas tętni życiem. Należy pamiętać że szkoła to nie tylko mury, ale przede wszystkim ludzie. To uczniowie, nauczyciele i wszyscy jej pracownicy. Dlatego to światło jakie dzisiaj tutaj trafiło, zanosimy w sposób duchowy do domów naszych uczniów i pracowników szkoły. Niech oświeca ono nasze myśli, aby zawsze były pełne nadziei, niech oświeca nasze drogi, aby zawsze prowadziły przed dobro i miłość do drugiego człowieka, niech oświeca naszą wiarę, aby zakorzeniała nas w Bogu. Niech Bóg w tym drobnym płomieniu jednoczy nas przy sobie.

 

 

logo bip