KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

 

2020/2021

 

Wydarzenie

Termin

 

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

01 września 2020 r.

 
 

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

 
 

Ferie zimowe

04 – 15 stycznia 2021 r.

 
 

Wiosenna przerwa świąteczna

01 – 06 kwietnia 2021

 
 

Egzamin ósmoklasisty

1. Język Polski – 25 maja 2021 r.

(wtorek) godz. 9:00

2. Matematyka – 26 maja 2021 r.

(środa) godz. 9:00

3. Język obcy – 27 maja 2021 r.

(czwartek) godz. 9:00

 
 
 
 
 
 
 
 

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

30 kwietnia 2021 r.

 
 
 
 
 
 

Egzamin maturalny

Część pisemna

od 4 do 20 maja

Część ustna

od 7 do 20 maja

 
 
 
 
 
 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych

w szkołach

25 czerwca 2021 r.

 
 
 
 

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

02 listopada 2020 r.

7 kwietnia 2021 r.

04 czerwca 2021 r.

 
 
 
 
 
 

Czas trwania semestrów

I.: 01 września 2020 – 31 stycznia 2021

II.: 01 lutego 2021 – 25 czerwca 2021

 
 
 
 

Terminarz klasyfikacji

 

I semestr

 

wszystkie przewidywane oceny wraz z informacją do rodziców

22 grudnia 2020 r.

 

wystawienie ocen

27 stycznia 2021 r.

 

II semestr

 

wszystkie przewidywane oceny dla klas programowo najwyższych, kończących rok szkolny 30 kwietnia 2021 r. wraz z informacją do rodziców

01 kwietnia 2021 r.

 

wystawienie ocen dla klas programowo najwyższych, kończących rok szkolny 30 kwietnia 2021 r.

23 kwietnia 2021 r.

 

wszystkie przewidywane oceny dla klas SP i LO, kończących rok szkolny 25 czerwca 2021 r. wraz z informacją do rodziców oraz przekazanie rodzicom projektów ocen opisowych uczniów klas I-III SP

25 maja 2021 r.

 

wystawienie ocen opisowych uczniów klas I-III SP oraz ocen dla pozostałych klas SP i LO, kończących rok szkolny 25 czerwca 2021 r.

18 czerwca 2021 r.

 
 
 
 

 

 

 

Zebrania z rodzicami

 

 

16 września 2020 r. – SP i LO

03 lutego 2021 r. – SP i LO

09 czerwca 2021 r. – SP i LO

 

 

Konsultacje dla rodziców

18 listopada 2020 r. – SP i LO

24 marca 2021 r. – SP i LO

 
 
 
 

 

 

logo bip