Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

środa

język polski - pp

język łaciński i kultura antyczna - pr

5

czwartek

matematyka - pp

historia muzyki - pr

6

piątek

język angielski - pp

język francuski - pp
język hiszpański - pp
język niemiecki - pp
język rosyjski - pp
język włoski - pp

 

7, 8 - sobota, niedziela

9

pon.

język angielski - pr

filozofia - pr

10

wtorek

język polski - pr

język francuski - pr

11

środa

matematyka - pr

język hiszpański - pr

12

czwartek

biologia - pr

język rosyjski - pr

13

piątek

wiedza o społeczeństwie - pr

język niemiecki - pr

14, 15 - sobota, niedziela

16

pon.

chemia - pr

język włoski - pr

17

wtorek

historia - pr

języki mniejszości narodowych - pp

18

środa

geografia - pr

języki mniejszości narodowych - pr

19

czwartek

fizyka - pr

historia sztuki - pr

20

piątek

informatyka - pr

język kaszubski - pr
język łemkowski - pr


pp – poziom podstawowy; 
pr – poziom rozszerzony; 
 
Termin ogłoszenia wyników: 5 lipca 2022 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji: do 5 lipca 2022 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji: 5 lipca 2022 r.
 
 

  logo LS strona tytulowa wersja finalna 1 proc