Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

wtorek

język polski - pp

język łaciński i kultura antyczna - pr

5

środa

matematyka - pp

historia muzyki - pr

6

czwartek

język angielski - pp

historia sztuki - pr

7

piątek

język angielski - pr
język angielski - dj

filozofia - pr

8, 9 - sobota, niedziela

10

pon.

język polski - pr

język łemkowski - pr
język kaszubski - pr

11

wtorek

matematyka - pr

WOS - pr

12

środa

biologia - pr

język francuski - pr
język francuski - dj

13

czwartek

geografia - pr

język francuski - pp
język hiszpański - pp
język niemiecki - pp
język rosyjski - pp
język włoski - pp

14

piątek

chemia - pr

język niemiecki - pr
język niemiecki - dj

15, 16 - sobota, niedziela

17

pon.

historia - pr

język rosyjski - pr język rosyjski - dj

18

wtorek

fizyka - pr

język hiszpański - pr język hiszpański - dj

19

środa

informatyka - pr

język włoski - pr język włoski - dj

20

czwartek

języki mniejszości narodowych - pp

języki mniejszości narodowych - pr

godz. 9:00 - matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)*

godz. 10:35 - historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)*

godz. 12:10 - geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)*

godz. 13:45 - biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)*

godz. 15:20 - chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)*

godz. 16:55 - fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**


pp – poziom podstawowy; 
pr – poziom rozszerzony; 
dj – poziom dwujęzyczny

logo bip