Wybitni wśród najlepszych w Liceum im. św. Franciszka w Legnicy - stypendyści Prezesa Rady Ministrów:

 

2019/20 - Laura Stefanowska

2018/19 - Filip Szczepaniak
 
2017/18 - Adela Osajdzińska
 
2016/17 – Tomasz Matkowski 

2015/16 – Paweł Tkaczyk

2014/15 – Julia Kowalczyk

2013/14 - Konrad Zając

2012/13 - Justyna Kosiorowska

2011/12 - Sławomir Raczyński

2010/11 - Michał Kupczyński

2009/10 - Paulina Pązik

2008/9   - Danuta Lipa

2007/8   - Krzysztof Ciok

2006/7   - Adrian Wojciechowicz

2005/6   - Katarzyna Matuk

Oczywiście przez wszystkie wcześniejsze lata również nasi najlepsi uczniowie otrzymywali  stypendia rządowe oraz inne.

  logo LS strona tytulowa wersja finalna 1 proc