Zebrania i konsultacje w roku szkolnym 2021/22
 
ZEBRANIA:
 
- 15.09.2021 r. 
- 19.01.2022 r. 
- 13.04.2022 r. - tylko klasy III LO na podbudowie gimnazjum
- 08.06.2022 r. 
 

Godzinę zebrań ustala wychowawca z rodzicami

 
 
KONSULTACJE:
 
- 17.11.2021 r. godz. 16:00-17:30
- 23.03.2022 r. godz. 16:00-17:30
 
Spotkania odbywają się według wcześniej ułożonego harmonogramu
 
 

  logo LS