Rekrutacja na Rok Szkolny 2021 - 2022 do naszego Liceum Ogólnokształcącego

 

W Polsce istnieje wiele świetnych szkół publicznych, prywatnych i niepublicznych. Proces rekrutacji do tych szkół rozpoczyna się na długo przed osiągnięciem przez dziecko wieku szkolnego. Istnieje wiele czynników, które wpływają na wybór szkoły, ale kilka z nich ma kluczowe znaczenie. Rodzice chcąc wybrać odpowiednią szkołę dla swojego dziecka powinni skoncentrować się na jego osobowości oraz mocnych i słabych stronach. Nie mogą też zapomnieć o celach i wartościach swojej rodziny. Oczywiście, istnieją również inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę. Nie można zaprzeczyć, że budżet może stanowić punkt krytyczny – niektóre ze szkół są bardzo kosztowne. Dla wielu rodzin lokalizacja również odgrywa kluczową rolę w podejmowaniu decyzji. W związku ze sporą ilością pytań dotyczących rekrutacji do naszego Liceum ze strony rodziców poniżej umieszczamy w odpowiednich linkach: Wniosek i Deklarację rodziców związany ze wspomnianą rekrutacją , Ankietę Kandydata oraz Regulamin Rekrutacji.

 

Wniosek i deklaracja rodziców dla kandydatów do klasy pierwszej liceum : kliknij aby pobrać

 

Wniosek i deklaracja rodziców dla kandydatów do klasy drugiej i trzeciej liceum: kliknij aby pobrać

 

Ankieta Kandydata: kliknij aby pobrać

 

Regulamin rekrutacji: kliknij aby pobrać

 

  logo LS