Informujęmy, że na dzień dzisiejszy posiadamy jeszcze wolne miejsca w internacie przy Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy. 

Obecnie dysponujemy wolnymi miejscami:

- 2 miejsca w części męskiej

- 10 miejsc w części żeńskiej

Miesięczna opłata za internat wynosi:

300 zł dla uczniów naszej szkoły

400 zł dla uczniów spoza naszej szkoły.

Wszyscy mieszkańcy internatu mają zapewnione pełne wyżywienia.

Internat czynny jest od niedzieli od godz. 18:00, do piątku do godz. 18:00. 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 76/7244214 w godzinach 7:30-15:00.

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku

w godzinach 7:30 - 15:00

    Nowym dyrektorem Katolickiego Liceum i Szkoły Podstawowej jest  O. Andrzej Łaniecki a wicedyrektorem  O. Piotr Chmielowski.

     Serdecznie im gratuluję i życzę Bożego błogosławieństwa!

 

     Z całą pewnością będą przyjęci przez grono wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły jak najlepiej. 

 

     Z całego serca dziękuję O. Prowincjałowi Marianowi oraz poprzednim Ojcom Prowincjałom za powierzenie mi zadania prowadzenia szkoły, dziękuję wszystkim za współpracę! Przepraszam za wszystko, w czym zawiodłem lub źle robiłem!

     Towarzyszę modlitwą – jak od dawna co dzień – wszystkim, błagając o Boże błogosławieństwo dla O. Prowincjała, Rodziców, dzieci, młodzieży, nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły!

     Będę wdzięczny za modlitwę za mnie  - zwłaszcza w związku z szybkim przemijaniem  ziemskiego życia..

                                                                                                                                    o. Józef


 

Katolickie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

oraz

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. św. Franciszka  

Przyjmujemy do wszystkich klas (I – VIII) Szkoły Podstawowej.

Ul. Ojców: Zbigniewa i Michała 1, przy franciszkańskim kościele św. Jana w Legnicy.  

Do Liceum  także przyjmujemy do wszystkich klas.

Kontakt: 76.7244214, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  www.klo.franciszkanie.pl

 

Młodzież ma szeroką możliwość wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym, naukę w małych grupach, prowadzoną przez dobranych nauczycieli.

 

     Nauka – na jedną zmianę. Małe wspólnoty klasowe. Atmosfera pogodna i przyjazna. Możliwości rozwoju uzdolnień. Pomoc nie tylko w nauce. Duży wybór języków obcych: ang., niem., franc., hiszp., wł., rosyjski, łac. Wycieczki, sport (hala sportowa, siłownia), dobrze wyposażone pracownie,  warsztaty (także dla rodziców), stołówka, internat,  świetlica od g.  6.45 do późnych godzin popołudniowych.

 

Zdajemy sobie sprawę ze słusznych oczekiwań Rodziców, by ich dzieci w szkole były wychowywane i nauczane z prawdziwą miłością.

Ze wszystkich sił i ze szczerego serca staramy się to zadanie wypełnić.

 

 

Kalendarium 2020/21

Lipiec 2020

15 VII – św. Bonawentury, biskupa, doktora Kościoła, franciszkanina. Ur. we Włoszech w 1221 r., studiował teologię i filozofię w Paryżu, w 1257 r. wybrany na generła Zakonu przez 16 lat kierował nim mądrze i roztropnie, doprowadził go do niebywałego rozwoju. Papież Grzegorz X mianował go biskupem i kardynałem. Zmarłwyczerpany ogromem pracy w Lyonie 15 lipca 1274 r. podczas soboru liońskiego. Napisał wiele znakomitych dzieł filozoficznych i teologicznych. W 1488 r. papież Sykstus V nadał mu tytuł Doktora Kościoła (doctor seraficus).  
15 VII – Rocznica zwycięstwa w bitwie pod Grunwaldem (1410 r.).

22 VII – Św. Marii Magdaleny. Wierna uczennica Chrystusa Pana była przy Jego śmierci, pierwsza ujrzała Zbawiciela po Jego zmartwychwstaniu wczesnym rankiem (Mk 16,9).
23 VII – Św. Brygidy Szwedzkiej, Patronki Europy. Ur. 1303 r. Starannie wychowała 8 dzieci. Należałą do III Zakonu św. Franciszka. Po śmierci męża obrałą życie zakonne i założyła nowy zakon (brygidki). Napisała wiewle dzieł mistycznych. Zmarła w Rzymie w 1373 r. Św. Jan Paweł II ogłosił ją patronką Europy.  

25 VII – Św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżnych. Św. Jakuba Apostoła.

           – Św. Jakuba, Apostoła, brata św. Jana Ap. ur. w Betsaidzie. Był świadkiem głównych cudów Jezusa. Na rozkaz Heroda został ścięty mieczem w 44 r. Odbiera wielką cześć w Compostelli w Hiszpanii. Jedna ze sławnych pielgrzymkowych dróg (pieszych) do tego sanktuarium św. Jakuba wiedzie przez Legnicę.

26 VII – Świętych Rodziców Najśw. Maryi Panny: Joachima i Anny.

26 – 30 VII – rocznica Światowych Dni Młodzieży z Ojcem świętym Franciszkiem w Krakowie.

29 VII – Św. Marty. Była siostrą Marii i Łazarza (którego Jezus wskrzesił po 4 dniach od śmierci).
31 VII – Św. Ignacego Loyoli, prezbitera, założyciela zakonu jezuitów. Ur. w Kantabrii w 1491 r. Prowadziłswobodne życie rycerskie na dworze królewskim. Ranny trafiło szpitala. Kiedy nawrócił się do Boga, ukończył studia w Paryżu, w Rzymie założył Towarzystwo Jezusowe (jezuitów), które przyczyniło się do odnowy ludzi Kościoła. Zmarł w 1556 r.

          

Sierpień 2020

1 VIII – Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego (1944 r.). Pamiętamy w modlitwie o

             ofiarach i cierpieniach Polaków zadanych przez niemieckich ludobójców.

2 VIII – Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli w Asyżu. Odpust w każdym kościele. Św. Ojciec Franciszek miał wielką cześć i miłość do Najśw. Maryi Panny. Staranną opieką otoczył kaplicę, zwaną Porcjunkulą. W niej otrzymał ów sławny odpust, który – zgodnie z poleceniem Maryi – papież zatwierdził..

4 VIII – Św. Jana Marii Vianneya (1786 – 1859, Ars, Francja), patrona proboszczów.

6 VIII – Święto Przemienienia Pańskiego. (Łk 9, 32-34).

9 VIII – Św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty) Stein, Patronki Europy, Żydówki, wybitnej

             uczonej filozof. Ur. 12 X 1891 r. we Wrocławiu – zagazowana przez Niemców 9 VIII 1942 r.

             w Birkenau.

9 VIII – Rocznica śmierci męczeńskiej Bł. Ojców: Zbigniewa i Michała (1991 r. w Pariacoto,

             Peru). Wspomnienie liturgiczne – 7 VI. O. Michał Tomaszek (ur. 1960) – uczeń w Legnicy

             1975-79, O. Zbigniew Strzałkowski (ur. 1958), wychowawca w Legnicy 1986 – 88.

             Misjonarze – franciszkanie w Peru: 1988 – 1991 r. Komunistyczni partyzanci z „Sendero luminoso” /„Świetlistego szlaku”/ żądali wyparcia się Chrystusa, zaprzestania głoszenia przykazania miłości i pomagania ludziom. Rozstrzelali Ojców w Pariacoto. Zob. więcej o Ojcach i o św. Maksymilianie na www.klo.franciszkanie.pl / męczennicy. Beatyfikacja była 5 grudnia 2015 r. w Chimbote – Peru.

11 VIII – Św. Klary, dziewicy (1194 – 1253). Od jej imienia II Zakon św. Franciszka nazwano klaryskami. Patronka telewizji.

11 VIII – Rocznica eliminacji Polaków (144 tys., 111 tys. rozstrzelano) na Wschodzie, mordowanie i

               wywożenie do Kazachstanu, na Syberię … w latach trzydziestych XX w. (1937 r.).

14 VIII – Św. O. Maksymiliana M. Kolbego (1894 - 1941 r., niemiecki KL Auschwitz).

15 VIII – Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny. Obowiązek uczestnictwa we Mszy św.

                 Dzień Wojska Polskiego. Rocznica „Cudu nad Wisłą” (1920 r.), zwycięstwa nad  

                 bolszewicką potęgą, zagrażającą całej Europie.

16 VIII – Św. Stefana. Stefan był synem księcia węgierskiego Gejzy i Adelajdy - córki księcia polskiego Mieszka I, urodził się w ówczesnej stolicy Węgier, Ostrzychomiu (Esztergom) ok. 969 r. Chrztu udzielił mu św. Wojciech, biskup czeskiej Pragi, czczony jako patron Polski. Biskup Wojciech udzielił na pewno młodemu księciu sakramentu Bierzmowania. Od papieża Sylwestra II otrzymał koronę królewską jako pierwszy król Węgier i zaszczytny tytuł "króla apostolskiego". Koronacja nastąpiła 25 grudnia w roku 1000. Nadto papież przysłał Stefanowi krzyż procesjonalny i nadał mu przywilej obsadzania stolic biskupich w kraju. Król założył słynne opactwo benedyktyńskie w Pannohalma oraz 4 inne. Za zezwoleniem papieża ufundował metropolię w Ostrzychomiu i dziewięć zależnych od niej stolic biskupich. Zostawił po sobie pamięć doskonałego, mądrego prawodawcy. Dzięki pomocy duchowieństwa wyszły dekrety królewskie, które państwu węgierskiemu zapewniły ład i dobrobyt. W 1030 r. Stefan musiał stoczyć wojnę z cesarzem niemieckim, Konradem II, który chciał politycznie uzależnić Węgry od siebie. Wielkim ciosem dla Stefana była śmierć jedynego jego syna, św. Emeryka.

Stefan zmarł w Ostrzychomiu 15 sierpnia 1038 roku. Wyróżniał się nabożeństwem do Matki Bożej, którą zwykł nazywać "Wielką Panią Węgrów". Relikwie św. Stefana spoczęły w katedrze w Szekesfehervar, którą wystawił. Niestety w czasie wojen i nasilenia protestantyzmu zaginęły bezpowrotnie. Korona św. Stefana - Relikwia narodowa i symbol państwowości Węgier. Przechowywana w gmachu Parlamentu w Budapeszcie. Odwołuje się do niej Konstytucja Węgier z 2011 roku wskazując, że jest ona ucieleśnieniem konstytucyjnej ciągłości państwa i jedność narodu.

17 VIII – Św. Jacka (XII/XIII w.). Po studiach w Paryżu i Bolonii został kapłanem krakowskim. Towarzysząc bp. Iwonowi do Rzymu, spotkał św. Dominika i razem z bł. Czesławem wstąpili do jego zakonu. Wróciwszy do Krakowa, założyl tam pierwszy klasztor dominikanów. Podejmował liczne wyprawy misyjne na Ruś, do Prus i na pogranicze Litwy. Wyniszczony pracą zmarł w Krakowie.    

23 VIII – Europejski Dzień Pamięci Ofiar sowieckiego reżimu i niemieckiego nazizmu.

Św. Bartłomieja, Apostoła, zw. Natanaelem z Kany. Do Jezusa przyprowadził go Filip Ap. Św. Bartłomiej głosił ewangelię w Indiach i tam poniósł śmierć męczeńską.

26 VIII – Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej. Władysław, książe opolski, oddałpod opiekę sławny cudami obraz Matki Bożej. Cześć jego wzrosłą jeszcze bardziej po obronie Jasnej Góry przed Szwedami. W 1717 r. obraz został uroczyście koronowany koronami od papieża.

27 VIII - Św. Moniki (330 – 387 r.), ur. w Tagaście w Afryce, matki wybitnego Doktora Kościoła - św. Augustyna.

30 VIII – Rocznica powstania „Solidarności” (1980 r.).

Wrzesień 2020

       – Odnowieni przez Sakrament Pokuty i Pojednania, w łasce uświęcającej rozpoczynamy nowy

           rok szkolny.

1 IX – Wt., g. 10, Msza św. młodzieży na rozpoczęcie nowego r. szk. Lektorzy, wszyscy ministranci przy ołtarzu... Strój galowy, poczet sztandarowy,   hymn szkoły. Po Eucharystii przejście do sal lekcyjnych i tam spotkania z wychowawcami.  

1 IX – Rocznica najbardziej w dziejach haniebnej napaści Niemców na Polskę (piątek, 1939 r.).

4 IX – I. piątek miesiąca: odnowienie postanowień, S. Pokuty dla tych, którzy nie zdążyli przed nowym r. szk.

5 IX – Św. Matki Teresy z Kalkuty, dziewicy i zakonnicy.

8 IX – Narodzenie Najśw. Maryi Panny

9 IX   – Bł. Anieli Salawy (1881 – 1922, Kraków), patronki FZŚ w Polsce.

12 IX – Rocznica bitwy pod Wiedniem (1683 r.). Najśw. Imienia Maryi. Święto to przypomina niezwykłe zwycięstwo odniesione nad Turkami (zagrażające całej Europie) pod Wiedniem w 1683 r. przez króla Jana III Sobieskiego i sprzymierzone wojska chrześcijańskie.

15 – 21 IX – Tydzień Wychowania.

17 IX – Rocznica haniebnej sowieckiej napaści („nóż w plecy”) na Polskę (1939 r.).

14 IX – Podwyższenie Krzyża św.

15 IX – Matki Bożej Bolesnej.

17 IX – czw., 10.45 - Uroczysty apel w kościele. Program historyczny na rocznicę napaści Związku Radzieckiego (Rosji…) na Polskę. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu (1224 r.). Strój galowy.

18 IX – Św. Stanisława Kostki (1550 – 1568), patrona młodzieży polskiej i KSM.

21 IX – Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.

…… – Ogólnopolskie Forum Młodzieży w Częstochowie organizowane przez RSK.  

20 IX – Dzień Środków Społecznego Przekazu.

23 IX – św. O. Pio Forgione (1887 – 1968), kapucyn. Posługiwał z miłością i pokorą w San Giovanni Rotondo z wielkim zaangażowaniem przez jednanie ludzi z Bogiem, duchowe kierownictwo, roztropną troskę o chorych i ubogich.

25 IX – (pt.), 15.30 – Zespół Wychowawczy, od g. 17 – spotkania z Rodzicami.

29 IX – Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

30 IX – Św. Hieeronima, Doktora Kościoła (340 – 420), ur. się w Dalmacji a zmarł w Betlejem. Wykształcony w Rzymie i tam przyjął chrzest, wyświęcony na kapłana został sekretarzem papieża Damazego. Pierwszy przetłumaczył Pismo św. na powszechnie wtedy znany j. łaciński (Vulgata).

Październik 2020

Różaniec: „Jak paciorki różańca przewijają się chwile, nasze smutki, radości i blaski,

A Ty Bogu je zanieś, połączone w różaniec, Święta Panno Maryjo, pełna łaski.”

2 X – I. piątek – duchowa odnowa. Aniołów Stróżów.

3 X – Transitus w kościele św. Jana, sob., po Mszy św. z g. 18.30.

2 X (piątek):

W naszej wspólnocie uroczystość 4 X – Św. Franciszka z Asyżu (1182 – 3 X 1226), naszego Patrona.

W naszej szkole: strój galowy. Konkurs wiedzy o św. Franciszku,   o męczennikach, koncert muzyczny, poezja. Odpust. 10.00 – Msza św., uroczyste przyrzeczenie klas I, odnowienie przyrzeczenia przez klasy starsze. Gry, zabawy konkursowe, film., muzyka, poczet sztandarowy, hymn szkoły, lektorzy, ministranci. Wybory samorządowe w szkole. Strój galowy.

2 X - I. piątek miesiąca. S. Pokuty, odnowa postanowień.

5 X – Św. Faustyny Kowalskiej (1905 – 1938). Jej misja polegała na propagowaniu miłości miłosiernej Boga.

7 X – Matki Bożej Różańcowej.

9 X – Św. Wincentego Kadłubka, biskupa (1160 – 1223). Studiował w Paryżu i Bolonii. Był pierwszym z Polaków, który opisał dzieje narodu w „Kronice polskiej”.

10 X – Rocznica kanonizacji św. O. Maksymiliana Kolbego (1982 r.)

11X – XX Dzień Papieski. Św. Jan Paweł II – … .

14 X – Dzień Edukacji Narodowej.

16 X – 41. Rocznica wyboru św. Jana Pawła II (1978 r., g. 17.15). Św. Jadwigi Śląskiej, Patronki D. Śląska.

17 X – Rocznica beatyfikacji O. Maksymiliana Marii Kolbego przez Pawła VI (1971 r.).

18 X – Św. Łukasza, Ewangelisty, Patrona służby zdrowia. Nawróciwszy się z pogaństwa, towarzyszył św. Pawłowi Ap. w wyprawach misyjnych. Jest autorem Ewangelii i Dziejów Apostolskich.

Niedziela misyjna.

19 X – Bl. Ks. Jerzego Popiełuszko (1947 - 1984 r.). Był gorliwym duszpasterzem w trudnym okresie dziejów Polski (stan wojenny, komunizm). Swą miłością obejmował wszystkich bez wyjątku nawołując do pojednania i zwyciężania zła dobrem. 19 X 1984 r. został zamordowany za wiarę i Kościół przez oficerów SB.  

19 X – Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego – Wspomnienie Kapłanów Niezłomnych.

21 X – Bł. Jakuba Strzemię, bpa, franciszkanina, (1340 – 1409), współpatrona Krakowskiej Prowincji

           Franciszkanów.

22 X – Św. Jana Pawła II (18 V 1920 – 2 IV 2005 r.).

23 X – piątek, g. 15.30 – Zespół Wychowawczy, 17.00 – Konsultacje z Rodzicami.

24 X – Rocznica trzeciego rozbioru Polski (1795 r.).

25 X - 15.30 – Zespół Wychowawczy, od g. 17 – spotkania z Rodzicami i konsultacje. Przejście(znowu) na czas zimowy.

28 X – Św. Szymona, zw. Gorliwym z Kany i Judy, zw. Tadeuszem, Apostołów (J 14,22).

29 X – Rocznica Hołdu Ruskiego (1611 r.)

27 X – Rocznica poświęcenia kościoła parafialnego.

Listopad 2020

1 XI – niedz., WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. Obowiązek uczestnictwa we Mszy św. Polskie, katolickie tradycje.

2 XI – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – Dzień Zaduszny. Odpust zupełny ofiarowany za zmarłą

           osobę (modlitwa, Komunia św., nawiedzenie cmentarza).   – Modlitwa za zmarłych nauczycieli, ich    

           rodzin, bliskich oraz uczniów.

6 XI – piątek, uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości (11 XI). Msza św. – rocznica odzyskania niepodległości. Poczet sztandarowy, hymn, strój galowy. Pieśni patriotyczne. - Początek walk o Lwów z udziałem Orląt Lwowskich (1918 r.).

15 XI – Niedz., Dzień Ubogich.

18 XI – Bł. Karoliny Kózkówny (1898 – 1914, Tarnów), dziewicy i męczennicy, patronki KSM.

22 XI – Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyków i chórów.

22 XI – Niedz. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

27 XI – pt., g. 15.30 – Zespół Wychowawczy, od 17.00 – konsultacje z rodzicami.

29 XI – Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego – Franciszkańskiego.

29 XI – Wybuch Powstania Listopadowego (1930 r.).

29 XI – I. Niedziela Adwentu.

30 XI – Św. Andrzeja, Apostoła. Pochodziłz Betsaidy. Najpierw był uczniem św. Jana Chrz., potem wraz ze swym bratem Piotrem poszedł za Chrystusem. On wskazał chłopca roznoszącego chleb i ryby, które Jezus cudownie rozmnożył. Po Zesłaniu Ducha Świętego głosił Ewangelię w różnych krajach, a ukrzyżowany zostałw Achai.  

Grudzień 2020

4 XII – I. piątek. 6 XII – Dzień Caritas, św. Mikołaja, biskupa (4 XII - zbiórka na ubogie dzieci - SKC). Bp Mikołaj wędruje po klasach…

5 XII – Rocznica BEATYFIKACJi OJCÓW ZBIGNIEWA i MICHAŁA (2015 r.),

             męczenników w Peru. Zob. na naszej www.klo.franciszkanie /męczennicy.

8 XII – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny; przyjęcie

   wt.       Cudownego Medalika oraz przynależność do Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej,

             założonego przez św. O. Maksymiliana, franciszkanina. Adwentowy Dzień Skupienia. Strój

             galowy. Msza św.  – Światowy Dzień Praw Dziecka Poczętego.

             Uroczyste dziękczynienie za beatyfikację Ojców Męczenników Zbigniewa i Michała.  

               Modlitwa za ich wstawiennictwem. Modlitwa o kanonizację.

13 XII – niedz., Rocznica wprowadzenia stanu wojennego (1981 r.). Modlitwa za śmiertelne i inne

               ofiary reżimu oraz za sprawców nieszczęść dla rodzin, dla Polski. Modlitwa za Ojczyznę.

17 XII – 17.00 – Msza św., Wigilia wspólnoty Internatu.

22 XII – Uroczyste, wigilijne spotkanie w klasach a z Rodzicami, g. 17.00.        

23 XII – 3 I - Ferie świąteczne.

24 XII – Wigilia uroczystości Narodzenia Pańskiego. „Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam

               znajdziesz Boga żywego”. „Dzielmy się miłością i wiarą jak chlebem”.

25 XII – Boże Narodzenie. „Tak Bóg umiłował nas…”.   „Bóg stał się jednym z nas, by nas

               przemienić w siebie…”.

26 XII – Św. Szczepana, diakona, pierwszego męczennika. 2. dzień Świąt.

27 XII – Św. Jana Apostoła i Ew.

28 XII – Św. Młodzianków, męczenników z Betlejem.

               Europejskie Spotkanie Młodych.

27 XII – Św. Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa.

31 XII – czw., Nabożeństwo na zak. roku: przeproszenie (Suplikacje), dziękczynne (Te Deum).

               Godne zakończenie roku kalendarzowego.         – Panem czasów, historii jest tylko Bóg.

ROK PAŃSKI   2021

Styczeń

1 I – (pt.) W Imię Boże zaczynamy nowy rok. W kościele św. Jana o o północy Msza św.

         Uroczystość Bogurodzicy Dziewicy Maryi. Obowiązek uczestnictwa we Mszy św. Światowy

         Dzień Pokoju. Msze św. w kościele św. Jana w niedziele i święta:

         7.00, 8.30, 10 /młodzież/, 11.30 /dzieci/, 13.00, 16.00, 18.30.

2 I – Najświętszego Imienia Jezus. Mt 6, 9; 12, 21; 18, 20; Mk 13, 13; Łk 21, 17; J 1, 12, 14, 14;        

         2 Kor 5, 20; Flp 2, 10.

5 I - Kolęda w szkole. Szkolne Koło Caritas zbiera ofiary na rzecz ubogiej młodzieży w krajach

       misyjnych. 3 I - Kolęda w Internacie.

6 I – środa, Uroczystość Objawienia Pańskiego /”Trzech Króli”/. Obowiązek uczestnictwa we Mszy św. Dzień Misyjny. Mt 2, 1 – 6.  Orszak „Trzech Króli”.

7 I – Święta Narodzenia Pańskiego wg kalendarzaa juliańskiego.

8 I – Dzień urodzin św. Maksymiliana Rajmunda M. Kolbego (ur. 1894 r. w Zduńskiej Woli –

       męczeństwo 14 VIII 1941 r. w niemieckim Auschwitz).    

10 I – Niedziela Chrztu Pańskiego. Łk 3, 21 – 22; J 1, 15 – 35; Mk 1, 9 – 11; Mt 3.

       – Dzień Judaizmu. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Dzień dialogu z islamem.

         – sob., g. 19 – Studniówka.

15 I – pt., g. 15.30 – Rada Pedagogiczna, g. 17 – spotkania z Rodzicami.

18 – 31 I – Ferie zimowe.

21 I - Dzień Babci; św. Agnieszki. 22 I – Dzień Dziadka.

       – Rada Pedagogiczna, pt., g. 17 – spotkania i konsultacje.

       –- Ferie zimowe.

Luty 2021

2 II – WT., Ofiarowanie Pańskie. Łk 2, 22 – 40. Matki Bożej Gromnicznej. Poświęcenie świec. Msze św. u nas w kościele św. Jana: 7, 8, 9, 10, 17,18.30,  - Dzień Życia Konsekrowanego (zakonnego).

3 II – Św. Błażeja, biskupa w Armenii w IV w., męczennika.

5 II – Św. Agaty, dziewicy, męczennicy. Poniosła męczeństwo w Katanii na Sycylii za czasów

         prześladowcy chrześcijan cesarza Decjusza.

6 II – Świętych Męczenników: Piotra Chrzciciela i innych. Hiszpan, XVI w., misjonarz w Japonii, gdzie nawrócił b. wielu Japończyków, założył wiele szpitali. 5 II 1597 r. poniósł śmierć męczeńską przez ukrzyżowanie wraz z 5 kapłanami i braćmi zakonnymi, m.in. Paweł Mika, 18 świeckimi

członkami III Zakonu, klerykami i innymi Japończykami.  

8 II – Św. Józefiny Bakhity, dziewicy. Sudanka, 1868 – 1947 r. Porwana jako dziecko, wiele razy

sprzedawana jako niewolnica, okrutnie traktowana. Wreszcie wyzwolona we Włoszech wstąpiła do zakonu. Teraz innym niosła pomoc.

9 II – Św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa, doktora Kościoła.

11 II – czw., Światowy Dzień Chorego (SKC). Matki Bożej z Lourdes.

12 II – Rocznica pierwszej zsyłki Polaków na Sybir (1940 r.).

14 II – Świętych Apostołów Słowian, Patronów Europy: Cyryla i Metodego.

           Starannie wykształceni bracia z Konstantynopola, benedyktyni, głosili Ewangelię na Morawach i kształtowali liturgię w języku słowiańskim. Utworzyli alfabet zw. cyrylicą. Wycierpieli wiele od zazdrosnych przeciwników (Niemiec), cieszyli się poparciem papieży. Metody został biskupem Panonii (Węgry). Zmarł w Welehradzie na Morawach 885 r. a Cyryl 869 r. w Rzymie 14 II.

17 II – Środa Popielcowa. rozpoczęcie okresu pokuty, przygotowania paschalnego. „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach” (IV przyk. kościelne).

           W piątki - Droga Krzyżowa, w niedz. – Gorzkie Żale. - Tydzień Modlitw o trzeźwość narodu.

         – Jałmużna postna na dzieło pomocy misjonarzom Ad gentes. Dzień modlitw w int. misji.

22 II – Katedry św. Piotra Apostoła, Głowy Kościoła. Już w IV w. obchodzono w Rzymie to święto,         a rozszerzone na cały Kościół przypomina, że Piotr był biskupem tego miasta. Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła.

23 II – Św. Polikarpa, biskupa i męczennika. Był uczniem św. Jana Ap. i biskupem Smyrny. Gościł św. Ignacego Antiocheńskiego. Podróżował do Rzymu, by tam z papieżem Anicetem rozważać sprawę daty świąt wielkanocnych. Poniósł męczeństwo w 155 r., spalony na stadionie miejskim w Smyrnie.

23 II – Bł. Stefana W. Frelichowskiego (1913 – 1945 w Dachau, przez 5 lat wojny w więzieniach

           niemieckich; beatyfikowany w 1999 r. w Toruniu), Patrona Harcerzy Polskich.

26 II – piątek, g. 15.30 – Zespół Wych., g. 17 – z Rodzicami.

Marzec 2021

1 III – powiedz., , Wspomnienie Żołnierzy Niezłomnych („Wyklętych”). Modlimy się w intencji ofiar i ich katów.

4 III – Św. Kazimierza, królewicza (1458 – 1484). Syn króla Kazimierza Jagiellończyka. Odznaczał się szczególną czystością ducha i miłosierdziem wobec ubogich. Gorliwy czciciel Eucharystii i Najśw. Maryi Panny.

5 III - I. piątek m-ca – Odnowa duchowa; S. Pokuty. DK.

8 III – Rocznica pożaru klasztoru i wieży kościoła /1966 r./.

1 – 3 III - Rekolekcje dzieci szkół podstawowych.

15 – 17 III – Rekolekcje młodzieży szkół średnich.

13 III – Rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka /2013 r./.

22 III – św. Józefa, Opiekuna Zbawiciela.   – pt., Diecezjalna PIELGRZYMKA maturzystów do CZĘSTOCHOWY.

24 III – Narodowy Dzień Życia.

25 III – czw., Zwiastowanie Pańskie. Gdy w południe biją dzwony na „Anioł Pański”, odmawiamy tę

             modlitwę. Dzień Świętości Życia.

26 III – piątek, g. 15.30 – Zespół Wych., g. 17 – z Rodzicami.

28 III – Niedziela Palmowa. Dzień Młodzieży. „Dla życia i rodziny…”

Kwiecień 2021

1 – 6 IV – Ferie świąteczne.

1 IV – Wielki Czwartek. Święty Wieczór Ostatniej Wieczerzy, ustanowienie Eucharystii,

             Kapłaństwa i przykazania miłości. G. 18.30 – Koncelebrowana Msza św. Wieczerzy  

              Pańskiej.

2 IV – Wielki Piątek. „Tak Bóg umiłował nas…” (J 3, 16). Dzień pokuty, adoracji, ścisłego

             postu, ciszy, skupienia. /16 rocznica śmierci św. Janaa Pawła II – 2005 r.)

             18.30 – Liturgia. Adoracja Jezusa przez cały wieczór, całą noc i całą W. Sobotę.

3/4 IV –   Liturgia Paschalna, Wielkanoc, g. 20.30 - Liturgia chrzcielna, odnowienie

             przyrzeczeń, liturgia światła (przynosimy świece). Procesja rezurekcyjna w nocy.

 

4 IV 2021 – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

5IV – Poniedziałek Wielkanocny.

11 IV – Niedz. Miłosierdzia Bożego.   Międzynarodowy Dzień Caritas.

9 IV – Rocznica bitwy pod Legnicą. Śmierć męczeńska Henryka Pobożnego.

  

10 IV – rocznica tragedii smoleńskiej. Módlmy się za ofiary katastrofy, jej sprawców i za Ojczyznę (2010 r.).

14 IV – Święto Chrztu Polski.

15 IV Urodziny Papieża emeryta Benedykta XVI (1927 r.). Na Stolicy Piotrowej od 19 IV 2005 r. do 2013 r.

23 IV – Św. Wojciecha, biskupa, męczennika (956 - 997 r., Gniezno), Patrona Polski. Pochodził z możnego rodu Sławników. W 983 r. został biskupem Pragi. Był misjonarzem na Węgrzech i w Polsce. Zginął z rąk Prusaków 23 IV 997 r.     - Św. Jerzego, męczennika. Oddał życie za wiarę w 304 r. za czasów prześladowań przez cesarza Dioklecjana. W Liddzie (Palestyna) już w IV w. zbudowano kościół pod jego wezwaniem.

23 IV – piątek, g. 15.30 – Zespół Wych., g. 17 – z Rodzicami.

24 IV– sob. – Ekologiczna pielgrzymka na Górzec / Męcinka.

25 IV – Św. Marka Ew., Patrona Świdnickiego Biskupa Marka Mendyka. Św. Marek, ewangelista, krewny św. Barnaby. Towarzyszył w podróżach misyjnych św. Pawłowi Ap. Z nim też udał się do Rzymu. Potem został uczniem św. Piotra Ap. i podał jego naukę w Ewangelii. Założył Kościół w Aleksandrii.

27 IV – Rocznica kanonizacji św. Jana Pawła II i św. Jana XXIII (2014 r.).

29 IV – Św. Katarzyny Sieneńskiej (1347 – 1380), Dziewicy i Doktor Kościoła, Patronki Europy. Pełna gorącej miłości Boga i bliźniego, przyczyniła się do utrwalenia pokoju między miastami, stawała mocno w obronie praw i wolności papieża. Jej dzieła zawierają głęboką doktrynę i są pełne ducha Bożego.

27 IV – Rada Pedagogiczna dot. kl. III LO. 15.30 – Zespół Wychow., Spotkania rodziców z wychowawcami, g. 17.00.

29 IV – czw., 17.00 – Msza św. na zakończenie Liceum z udziałem młodzieży klas III, ich rodziców, profesorów. Uroczyste spotkanie przy wspólnym stole, rozdanie świadectw ukończenia Liceum.

30 IV – pt., Program uroczysty (Królowej Polski i Konstytucji 3 V).

30 IV – Zak. zajęć w kl. III Liceum.

Maj 2021

„Wielbić mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.”  

Pieśnią wesela witamy, o Maryjo, miesiąc Twój,

my Ci z serca hołd składamy, Ty nam okaż łaski zdrój.”

Majowe nabożeństwa Maryjne.

1 V – sob ., Św. Józefa, Rzemieślnika, Patrona Ludzi Pracy oraz modlitwa za bezrobotnych.

         Rocznica beatyfikacji Jana Pawła II /2011 r./.

2 V – Dzień Flagi i Godła Polski. Pon. – dla uczniów wolny od zajęć szkole.

3 V – pon., Matki Bożej Królowej Polski, Patronki naszej Ojczyzny (1656 r.). 1 IV 1656 r. król Jan Kazimierz oddał kraj pod opiekę Królowej Polski, której święto ustanowił św. Pius X.

– Konstytucji 3 Maja (1791).

4 V – św. Floriana, męczennika (+304 r.).

4 – 23 V – Egzaminy maturalne.

6 V – świętych Filipa i Jakuba, Apostołów.

…..– Spotkanie kandydatów do szkoły  

16 V – NIEDZ., WNIEBOWSTĄPIENIE CHRYSTUSA PANA (z czw. 13 V).

8 V - Św. Stanisława, biskupa, męczennika (+1079 r., Kraków - Wawel), Patrona Polski.

13 V – Rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie (1917 r.). Rocznica zamachu na życie św. Jana

           Pawła II (1981 r.).

16 V – Św. Andrzeja Boboli (XVI/XVII w.), kapłana, męczennika, Patrona Polski.

18 V – Rocznica urodzin św. Jana Pawła II (1920 r., Wadowice).

18 V - Zdobycie Monte Cassino przez Polaków (1944 r.).

23 V – Zesłanie Ducha Śwętego.

24 V – Najśw. Maryi Panny – Matki Kościoła.

26 V – Dzień Matki.

27 V – Chrystusa Kapłana.

28 V – pt., g. 15.30 – Zespół Wych. I 17 – z Rodzicami.

30 V – Najśw. Trójcy

 

Czerwiec 2021

1 VI – Dzień Dziecka.

2 VI – 24 rocznica wizyty apostolskiej św. Jana Pawła II w Legnicy.

3 VI – Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej /”Boże Ciało”/. Udział w procesji ulicami miasta.

11 VI – Najśw. Serca Pana Jezusa.

22 VI – Rada Pedagogiczna.

23 VI –Dzień Ojca. „Wszelkie ojcostwo na ziemi od Boga pochodzi” (św. Paweł Ap.).

24 VI – Św. Jana Chrzciciela. Odpust w tutejszej parafii.

25 VI – Zak. roku szk.

29 VI – Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Imieniny naszych Ojców katechetów: Piotra Marszałkiewicza i Piotra Chmielowskiego, .

30 V – Św. Joanny d’Arc, dziewicy.

      

1 – 2 Lipca – Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli, Wychowawców na Jasną Górę.

Nadal przyjmujemy chętnych do naszego Liceum im. św. Franciszka w Legnicy. Zapraszamy!

logo bip