Zarządzenie nr 03/2020

Dyrektora Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Franciszka z Asyżu
w Legnicy

z dnia 19.10.2020 r.

w sprawie wprowadzenia nauczania w trybie zdalnym w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910) oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy nr HDM.070.2.2020.JR.11562, z dnia 19.10.2020 r.,  zarządzam co następuje:

  • 1

Wprowadza się od 19.10.2020 r. do 30.10.2020 r. we wszystkich oddziałach Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego zdalny tryb nauczania.

  • 2

Wszystkie zajęcia odbywają się z wykorzystaniem narzędzi do nauki zdalnej, zgodnie z dotychczasowym planem zajęć lekcyjnych. Co najmniej połowa zajęć odbywać się będzie jako zajęcia on-line, z wykorzystaniem narzędzi komunikacji zdalnej. Za organizację poszczególnych zajęć odpowiadają nauczyciele prowadzący lekcje.

  • 3

Nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia dokumentacji z lekcji. Z każdych zajęć należy wpisać w dzienniku frekwencję oraz temat lekcji.

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 r.

 o. Andrzej Łaniecki

dyrektor

 

W niedzielę, 11 października 2020 roku, obchodziliśmy w Kościele w Polsce XX Dzień Papieski pod hasłem „TOTUS TUUS”. W Legnicy obchody tego wyjątkowego dnia odbyły się w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Uroczystej Mszy świętej z udziałem delegacji szkół noszących imię Jana Pawła II przewodniczył ks. Jarosław Kowalczyk, dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej, koordynator Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W tym roku, ze względu na obostrzenia i rygor sanitarny, tylko wybrani przedstawiciele reprezentowali szkoły papieskie na uroczystości. Po Eucharystii odbył się koncert Złotoryjskiej Górniczej Orkiestry Dętej. Cieszymy się, że w obchody Dnia Papieskiego w wymiarze diecezjalnym włączyli się także nasi licealiści: Maja Dzierżyk i Paweł Lebiedziejewski z klasy I „a”. Brali oni czynny udział w liturgii, a po Mszy świętej, reprezentując Stypendystów z Diecezji Legnickiej, którzy w tym roku pozostali w swoich rodzinnych parafiach zbierali ofiary do puszek z przeznaczeniem dla młodzieży korzystającej z programu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.Dziękujemy za pomoc i zaangażowanie naszym Uczniom wraz z Panią Profesor Beatą Dzierżyk, która każdego roku bardzo aktywnie pomaga w organizacji Dnia Papieskiego w Legnicy.

 

   

Czcigodni Ojcowie, Szanowni Nauczyciele, Drogie Koleżanki i Koledzy. Dziękuję wszystkim serdecznie za udział w wyborach na przewodniczącego szkoły. To był wspaniały zaczątek - nauka jak spełnić w przyszłości swój obywatelski obowiązek. Mam nadzieję, że za rok ponownie będziemy mieli okazję uczyć się od najmłodszych lat jak w przyszłości wybierać parlamentarzystów, samorządowców, prezydenta. Dziękuję za wspaniałą zabawę, za dużo uśmiechu, żartów. Byliście wspaniali! Dziękuję moim kontrkandydatom, bez Was to nie miałoby sensu. Moje wyrazy szacunkuszacunku składam Wam! Dziękuję Ojcom Dyrektorom i Nauczycielom za umożliwienie nam spędzenia czasu ze sobą, byśmy mogli się w ten sposób lepiej poznać, spojrzeć w oczy. Mam nadzieję, że spełnię oczekiwania większości. Obiecuję, że będę godnie reprezentował Katolicką Szkołę świętego Franciszka i wypełniał obowiązki jakie płyną z jej regulaminu. Dziękuję za zaufanie i chcę prosić w imieniu nas wszystkich Ducha świętego o mądrość, cichość, dobroć i miłość
 
 
Tymoteusz Bałtrukiewicz
 
W dniu 7 października br. w dniu liturgicznego wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej po zakończonej wspólnej różańcowej modlitwie, na której w naszej franciszkańskiej świątyni zebrała się cała Wspólnota Szkolna, ogłoszone zostały wyniki wyborów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego szkoły. Uczyniła to przewodniczącą komisji wyborczej Pani prof. Barbara Mazur. Jak wiemy wybory odbyły się dnia 5 października br. w uroczyście obchodzonym dniu patrona szkoły. We wspomnianych wyborach udział wzięło 61% uczniów. Procentowo wyniki w odniesieniu do poszczególnych kandydatów są następujące:
 
- Tymoteusz Bałtrukiewicz uzyskał 71,43% głosów
 
- Gabriela Bonarska zdobyła 16,26% głosów
 
- Adam Marchewka osiągnął 12,31% głosów
 
W związku z powyższym przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został wybrany Tymoteusz Bałtrukiewicz, uczeń klasy II lbg, a jego zastępcą Gabriela Bonarska uczennica klasy I blp. Nowo wybranemu przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego w imieniu całej Wspólnoty Szkolnej oraz pozostałym uczniom kandydującym na wspomniane stanowisko pogratulował Dyrektor naszej szkoły, o. Andrzej Łaniecki, wręczając przy okazji listy gratulacyjne.
 
 

logo bip