Małymi krokami wracamy do normalności! Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie. Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym. Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół. Dzięki decyzji rządu stopniowo, przez cały maj, do stacjonarnej pracy będą wracały poszczególne szkoły i placówki.

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole. Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu. Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

źródło gov.pl

 

 

Chcąc uczestnicz we Mszy św. online kliknij "Obejrzyj w youtube"

30 kwietnia 2021 roku uroczyście pożegnamy klasy maturalne.
O godzinie 16.00 w naszej franciszkańskiej świątyni w intencji maturzystów odprawiona zostanie uroczysta msza święta sprawowana przez ojca prowincjała. Ze względu na ograniczenia wynikające z obecnej sytuacji związanej z pandemią na mszę świętą zapraszamy uczniów klas maturalnych i jednego z rodziców oraz wychowawców klas maturalnych. Po mszy świętej nastąpi dalsza część związana z zakończeniem roku szkolnego przez maturzystów, która odbędzie się w kościele oraz w salach szkolnych.

 

 

 

Już za niedługo, bo od 4 maja rozpoczną się egzaminy maturalne a od 25 maja egzaminy ósmoklasisty. Zgodnie z maksymą, św. Ignacego Loyoli „Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie”. Chcemy pomóc naszym maturzystom w egzaminach. Oczywiści na tyle ile mogli nauczyciele pomogli Wam w pracy teraz wszystko zależy od waszego przygotowania się do egzaminów. Ale św. Ignacy zachęca do zaufania Bogu i modlitwy. Dlatego od 25 kwietnia do 3 maja w kaplicy szkolnej (Centrum) o godzinie 19.30 rozpoczniemy dziewięciodniową nowennę do Ducha Świętego w intencji maturzystów i ósmoklasistów. Nowenna będzie transmitowana na koncie facebooka naszej szkoły. Zachęcamy maturzystów, ósmoklasistów, uczniów szkoły oraz wychowańców i nauczycieli do uczestnictwa w nowennie w kaplicy szkolnej.

 

  logo LS