Dnia 2 października br. odbyła się zapowiadana wcześniej Debata Kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Trzeba wspomnieć, że cieszyła się dużym zainteresowaniem a to ze względu na osoby zgłoszonych do wyborów kandydatów jak również programy, które przy tej okazji mieli możliwość przedstawić. We wspomnianej debacie wzięli udział następujący kandydaci: Adam Marchewka uczeń klasy 2 lbp, Gabriela Bonarska uczennica klasy 1lp oraz Tymoteusz Bałtrukiewicz uczeń klasy 2 lbg. Na podstawie przedstawionych programów przeprowadzono również sondaż wśród uczniów szkoły zarówno podstawowej oraz liceum. Mimo ciekawych propozycji wszystkich kandydatów serca zgromadzonych zdobył kandydat Tymoteusz Bałtrukiewicz, któremu serdecznie gratulujemy. Oficjalne wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbędą się natomiast 5 października br.

 
 
W dniu dzisiejszym czyli 23 września br. przedstawiciele obecnego Samorządu Uczniowskiego ogłosili w klasach Wybory do nowego Samorządu Uczniowskiego i przedstawili warunki związane z  przeprowadzeniem wyborów na nowy rok szkolny 2020/2021. 
Wybory do Nowego Samorządu odbędą się więc 5 października br.  na następujących zasadach:
 

- Wybór kandydata odbędzie się na drodze głosowania

- W wyborach kandydować mogą uczniowie z klas VI i VII Szkoły Podstawowej oraz I i II Liceum.

- Kandydat zobowiązany jest przeprowadzić kampanię wyborczą w wybranej przez siebie formie ( plakaty, prezentacja własnej osoby oraz pomysłów ).

- Prezentacja oraz spotkanie z wyborcami odbędzie się w sali gimnastycznej.

- aby przystąpić do kampanii kandydat musi zebrać 50 podpisów do dnia 28 września br.

- Kandydat ma prawo na czas

 kampanii powołać Komitet Wyborczy w składzie nie większym niż 2 osoby.

- Procedura oddawania głosów na wybranego kandydata odbędzie się jak wspomnieliśmy wyżej 5 października br. W tym dniu też kandydaci i komitet wyborczy o godz. 7.30 umieszczają urny wyborcze, które przygotowują opiekunowie samorządu w salach nr 2 w DOMIE i w Centrum.

- Przy urnach czuwać będzie jeden mąż zaufania powołany przez opiekunów.

- Wyborcy oddają głosy na kartach wyborczych przygotowanych przez opiekunów.

- Proces oddawania głosów kończy się o godz. 14.00 w dniu wyborów.

- Pamiętamy, że w dniu głosowania obowiązuje cisza wyborcza.

- Komisja Wyborcza złożona z opiekunów po zakończeniu głosowania liczy głosy.

- Uroczyste ogłoszenie wyników wyborów nastąpi w późniejszym terminie podanym do wiadomośći odpiewdnio wcześniej.

 

 

Dyrekcja szkoły ogłasza konkurs na najładniej udekorowaną salę lekcyjną przez uczniów i wychowawców klas 1-7 szkoły podstawowej.

Nagroda - klasowe wyjście sponsorowane przez dyrekcję na kręgle (najlepiej w godzinach wychowania fizycznego) lub można będzie wybrać inną atrakcję po uzgodnieniu z dyrekcją np pizza lub Plac Zabaw - Figloraj...

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 2 października w godzinach popołudniowych przez powołaną komisję gości zaproszonych na Uroczystość świętego Franciszka, a ogłoszenie wyników 5 października.

Życzymy powodzenia wszystkim klasom szkoły podstawowej.
Zachęcamy  także do udekorowania swoich klas uczniów naszego Liceum.
 

Dzisiaj do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego przystąpiło Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.św. Franciszka z Asyżu w Legnicy oraz Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka w Legnicy. Podczas uroczystego spotkania w siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. deklarację partnerską podpisali Wiceprezes LSSE. i dyrektor szkoły o. Andrzej Łaniecki.

17 września w kalendarzu liturgicznym przypada święto Stygmatów św. Franciszka z Asyżu. Odwołuje się ono do wydarzenia z 1224 r. na górze La Verna, podczas którego św. Franciszek z Asyżu otrzymał dar stygmatów, ślady męki Chrystusa. Był to pierwszy historycznie udokumentowany przypadek tego typu mistycznego doświadczenia w historii chrześcijaństwa. Ten dzień dla naszej Wspólnoty Szkolnej jest dniem szczególnym ponieważ święty Franciszek z Asyżu jest patronem naszej szkoły. Wyjątkowy więc charakter tego święta miała podkreślić sprawowana w naszej franciszkańskiej świątyni uroczysta Eucharystia, w której uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Liceum a także nauczyciele i wychowawcy poszczególnych klas . Mszy świętej przewodniczył Dyrektor szkoły O. Andrzej Łaniecki a okolicznościową homilię wygłosił O. Piotr Chmielowski - Wicedyrektor szkoły. O. Piotr w skierowanym do zebranych na liturgii słowie przybliżył postać św. Franciszka z Asyżu oraz historię wydarzenia otrzymanych przez Niego stygmatów, które wywarło wielki wpływ na Jego całe życie. W czasie Eucharystii do posługi Animatora Liturgicznego wprowadzony został Łukasz Selmaj, który jest uczniem klasy 2 CG naszego Liceum oraz Ceremoniarza uczeń klasy 3 B Liceum Marceli Durasiewicz. Są to bardzo istotne funkcje w odniesieniu do przebiegu całości liturgii pokreślił O. Dyrektor w krótkim słowie wprowadzającym wybranych do wymienionych posług. Po zakończeniu Eucharystii miała miejsce część artystyczno - historyczna związana z 81 rocznicą agresji zbrojnej wojsk rosyjskich na Polskę przypadającą na dzień 17 września. Program przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej - z edukacyjnego poziomu wczesnoszkolnego przy wsparciu swoich nauczycieli a także uczniowie Liceum przy pomocy nauczycieli historii. Po zakończeniu wspomnianego programu uczniowie udali się na lekcje. Chętni, którzy chcieliby się zapoznać z materiałem związanym z dzisiejszym świętem do czego zachęcamy mogą go znaleźć pod podanym niżej linkiem : https://www.franciszkanie.pl/.../17-wrzesnia-swieto...
red.

logo bip