13 XII, śr. – 13 XII – Rocznica wprowadzenia stanu wojennego (1981 r.). Modlimy się za Ojczyznę,            

               za ofiary terroru, za sprawców cierpienia, za nieprzyjaciół.

20 XII – śr., g. 17 – Msza św. wspólnoty Internatu, wieczerza wigilijna „opłatkowa”.

20 XII – (Wyjątkowo we środę!) 17.00 – Spotkania z rodzicami. W każdej klasie wspólnotowe przedświąteczne (wigilijne, opłatkowe) spotkanie.  

21 XII – „Opłatkowe” spotkanie przedstawicieli Kuratorium, wszystkich naszych Profesorów,

               przedstawicieli Rodziców i młodzieży z Ks. Biskupem Markiem.

22 XII – „Opłatkowe” przedświąteczne spotkania w klasach.

22 XII – g. 12 - Wszyscy nauczyciele gromadzą się w kaplicy szkolnej Centrum. Nasza formacja,

               doskonalenie.. Następne spotkanie będzie 12 I, pt., g. 14.30.  

23 XII – 1 I Ferie świąteczne.

6 I 18 r. – sob., g. 14 - Orszak Trzech Króli. Nasz udział, m.in. przez wsytawienie sceny teatralnej

               „Ucieczka do Egiptu”.

 

Przedświąteczne spotkanie z Rodzicami

Wspólnota szkolna na „wigilijnym opłatku”. Radość, przyjaźń, życzliwość, kolędowanie

Szkolny chór zachwycił wszystkich, program o Bożym Narodzeniu przygotowany przez młodzież wszyscy przeżyli bardzo głęboko i ocenili bardzo wysoko. Swą obecnością zaszczycili nas i uradowali Dostojni Goście: J.E. Ks. Bp Marek Mendyk, Dolnośląski Kurator Oświaty Pani Beata Pawłowicz, kierownik Oddziału Pani Elżbieta Knychalska, wizytatorzy, dyrektorzy niektórych szkół, nauczyciele, rodzice, młodzież

13 XII, śr. – 13 XII – Rocznica wprowadzenia stanu wojennego (1981 r.). Modlimy się za Ojczyznę,            

               za ofiary terroru, za sprawców cierpienia, za nieprzyjaciół.

20 XII – śr., g. 17 – Msza św. wspólnoty Internatu, wieczerza wigilijna „opłatkowa”.

20 XII – (Wyjątkowo we środę!) 17.00 – Spotkania z rodzicami. W każdej klasie wspólnotowe przedświąteczne (wigilijne, opłatkowe) spotkanie.  

21 XII – „Opłatkowe” spotkanie przedstawicieli Kuratorium, wszystkich naszych Profesorów,

               przedstawicieli Rodziców i młodzieży z Ks. Biskupem Markiem.

22 XII – „Opłatkowe” przedświąteczne spotkania w klasach.

22 XII – g. 12 - Wszyscy nauczyciele gromadzą się w kaplicy szkolnej Centrum. Nasza formacja,

               doskonalenie.. Następne spotkanie będzie 12 I, pt., g. 14.30.  

23 XII – 1 I Ferie świąteczne.

6 I 18 r. – sob., g. 14 - Orszak Trzech Króli. Nasz udział, m.in. przez wsytawienie sceny teatralnej

               „Ucieczka do Egiptu”.

Wieczerza wigilijna we wspólnocie Internatu. Mieszkańcy internatu dziękują panią kucharkom za przygotowanie posiłków na wieczerzę wigilijną. Wspólnota Internatu kolęduje. Muzycy też są bardzo dobrzy. Atmosfera wspaniała

Pan redaktor, pisarz, publicysta Paweł Zuchniewicz na spotkaniu z młodzieżą w naszym Liceum. Temat: Prymas kard. Stefan Wyszyński – więzień w Stoczku Warmińskim

logo bip