Odwiedziny absolwentów w naszej szkole są zawsze mile odbierane. Jest to najlepszy dowód na to, że pamiętają skąd wyszli. Myślimy w tym momencie o Tych, którzy ukończyli czas swojej edukacji w naszej szkole w minionych latach jak również o tych, którzy ukończyli ją zdecydowanie wcześniej. Dobrym tego przykładem jest były uczeń naszej szkoły Pan Sebastian Bigos, którego wychowawcą był bł. O. Zbigniew Strzałkowski. W chwili obecnej Pan Sebastian pełni funkcję wiceprezesa zarządu firmy Papes, która ma swoją siedzibę we Wrocławiu. Z rozmowy z Panem Sebastianem przekonaliśmy się, że mimo iż od ukończenia naszej szkoły minęło już tyle lat to chętnie wraca wspomnieniami do czasu kiedy mógł zdobywać wiedzę oraz kształtować swoją osobowość a także uczyć się żyć wiarą u boku wspaniałych nauczycieli i wychowawców pracujących przed laty w naszej szkole. Wyrazem wspomnianej pamięci i wdzięczności było spotkanie, w czasie którego w ramach darowizny ofiarował szkole nowy statyw pod ekran interaktywny. Za możliwość spotkania oraz za wspomniany dar pragniemy Panu Sebastianowi serdecznie podziękować. Jak widać na naszych absolwentów pamietających po latach o naszej szkole można liczyć. Ten dar pamięci wyrażający się na różne sposoby - nie tylko materialny jest tego najlepszym dowodem. Drodzy absolwenci my ze swojej strony pragniemy Was zapewnić także o naszej pamięci, której wyrazem niech będzie modlitwa w Waszej intencji oraz Waszych rodzin.

 
Czas Adwentu jest wyjątkową okazją do przebudzenia duchowego każdego z nas. To jest dogodny czas do nazwania w sobie pewnych tęsknot za Jezusem Chrystusem, które mogły zostać zagłuszone przez sprawy codzienne. Jest to również szansa, aby spojrzeć na siebie przez pryzmat swojego serca, czyli tego, co w nas najgłębsze, a czego tak często nie chcemy uwzględniać. Ale to także dobra chwila, aby zapytać: czy nie przypisałem sobie samemu monopolu na pojmowanie życia, rozumienie Kościoła, a nawet samego Jezusa Chrystusa? Jest to swoiste zmaganie się z czasem. I można tutaj postawić przed sobą takie zadania, które odnosiłyby się do czasu. Dobrze jest w tym okresie dokonać oceny wykorzystania czasu kończącego się roku kalendarzowego. Jaki to był czas? Co dokonało się w mijającym roku? Warto zaplanować sobie czas na rok najbliższy, jeśli będzie nam dany. W planowaniu czasu każdy powinien uwzględnić swoją sytuację życiową, aby to planowanie odpowiednio rozłożyć, z różnymi akcentami, aby zatroszczyć się o obecność Boga w swoim życiu. Jest to czas aby swoje życie skierować w stronę Boga, który przychodzi – jest to swoiste oczekiwanie na nadchodzącego wyczekiwanego gościa. W czasie adwentu powinna dominować radosna nadzieja. Kościół, bowiem poprzez liturgię tego okresu budzi w nas uczucia nadziei, tęsknoty i radosnego oczekiwania. Od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia akcentowany jest eschatologiczny charakter tego okresu. Nasze spojrzenie jest skierowane na drugie przyjście Chrystusa w chwale. Druga część zaczyna się 17 grudnia i kończy w Wigilię Narodzenia Pańskiego. Tutaj główny akcent liturgii jest położony na pierwsze przyjście Chrystusa w Jego narodzeniu w Betlejem. Oczekiwanie na przyjście Jezusa jest źródłem radości. Jakkolwiek przygotowanie na przyjście Pana polega na oczekiwaniu i pokucie, stąd fioletowy kolor szat liturgicznych, to jednak pokuta jest przepełniona radością. Adwent przypomina nam, że całe nasze życie jest oczekiwaniem. Adwent nie ma charakteru pokutnego w takim samym sensie jak Wielki Post. Jest jednak również czasem nawrócenia i pokuty. Teksty biblijne czytane w tym okresie wzywają nas do pokuty, nawrócenia, odnowy. Adwent jest czasem wielkiego oczekiwania na Chrystusa, oczekiwania na Boże Narodzenie, na Jego wejście do naszego codziennego życia. Zapraszamy więc uczniów Szkoły Podstawowej oraz Liceum do owocnego przeżycia tego wyjątkowego czasu. Przypominamy także, że od 30 listopada do 23 grudnia o godzinie 17.00 rozpoczynają się w naszym kościele pw. św. Jana Chrzciciela msze roratnie dla dzieci i młodzieży. Prowadzić je będą: o Michał Jednoróg oraz o. Piotr Chmielowski.
 
Tegoroczne spotkania adwentowe przybliżą tajemnicę Mszy Świętej. Podczas Rorat dzieci nauczą się jeszcze pobożniej w niej uczestniczyć. Dowiedzą się nie tylko tego, co podczas Mszy Świętej się dzieje, ale przede wszystkim, że każda Msza Święta jest ofiarą Jezusa Chrystusa prawdziwie obecnego pod postacią Najświętszej Hostii. Poznają też ludzi – na przykład ogłoszonego ostatnio błogosławionym Carla Acutisa – dla których Eucharystia była najważniejszą chwilą każdego dnia i największą świętością. Wśród nich będą też święta mama, siostry zakonne i zakonnik, ksiądz, studenci, a nawet małe dzieci. Serdecznie zapraszamy więc na msze roratnie. Jest to możliwość przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, aby spotkać się z kolegami i koleżankami z klasy. Warto się z nimi umówić np. podczas lekcji. Nie pozwólmy sobie na zmarnowanie tego czasu Łaski.
 
 
Chociaż od kilku dni mamy stabilizację liczby zakażeń, to epidemia wciąż zbiera śmiertelne żniwo - powiedział na sobotniej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i przedstawił plan działań walki z epidemią na grudzień. Wśród zmian będzie m.in. otwarcie placówek handlowych w najwyższym reżimie. Rząd zdecydował, że do świąt szkoły będą kontynuowały pracę w trybie zdalnym.
Z kalendarza roku szkolnego 2020/21 wynika, że świąteczna przerwa rozpocznie się 23 grudnia 2020 i skończy - formalnie - 31 grudnia 2020. Ze względu na fakt, że 1 stycznia wypada w piątek, uczniowie w szkołach mieli pojawić się dopiero w poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku. W domach zostaną jednak dłużej, bo rząd zdecydował o zmianie terminu tegorocznych ferii zimowych. Będą skumulowane w jednym terminie dla wszystkich województw i rozpoczną się bezpośrednio po przerwie świątecznej. To oznacza, że uczniowie o ile nie zaistnieją inne okoliczności wrócą do nauki dopiero 18 stycznia.
 
 
 
 
Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów nasz kraj odzyskał suwerenność. W wyniku upadku potęg zaborczych i własnych działań Polska po wielu dziesięcioleciach powróciła na mapy Europy. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało młodym Polakom przywiązanie do języka i kultury narodowej. W związku z zaleceniami Rządu RP nie możemy, jak co roku, zorganizować uroczystości patriotycznych w szerokim wymiarze, jak zawsze to czyniliśmy w naszej Szkolnej Wspólnocie gromadząc się na Mszy świętej szkolnej sprawowanej w intencji naszej Ojczyzny. Mimo wspomnianych utrudnień pamiętajmy w naszych modlitwach o naszej Ojczyźnie dziękując Bogu za dar wolności, prosząc o pokój i pomyślność dla wszystkich Jej obywateli. Zachęcamy także nauczycieli oraz uczniów naszej szkoły do wzięcia w tym dniu we Mszy świętej w intencji Ojczyzny, które będą odprawiane w Waszych kościołach parafialnych. Niech to będzie wyrazem włączenia się się naszej Wspólnoty Szkolnej w uroczyste obchody Narodowego Święta oraz uczczenia Niepodległej Ojczyzny.
 
Do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych. Uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną.

Od poniedziałku, 9 listopada br. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, nauczyciele będą mogli skorzystać z jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości 500 zł w zakresie poniesionych kosztów związanych z kształceniem na odległość.

źródło: Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

logo bip