Przedstawiamy naszą ofertę edukacyjną na rok szkolny 2021/22 w TWOJEJ PRZYSZŁEJ SZKOLE
Prezentacja przygotowana przez naszych uczniów

 

 
 
 
 

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia
Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:

ponadpodstawowych,
szkół dla dorosłych,
placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.
Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W dniu wczorajszym w sekretariacie szkoły miało miejsce przekazanie notebooka dla jednej z naszych uczennic.
Notebook przekazała firma Bell Capital Polska Sp. z o.o., a uczennicę do której trafił wybrała Rada Pedagogiczna.
Dziękujemy darczyńcy, a naszej uczennicy życzymy wielu sukcesów w nauce, w której na pewno pomocy okaże się otrzymany komputer.

 

Przedstawiciele diecezji legnickiej i świdnickiej modlili się w Kaplicy Cudownego Obrazu za tegorocznych absolwentów szkół średnich.
W spotkanie modlitewne 19 marca, któremu przewodniczył bp Adam Bałabuch z diecezji świdnickiej, wprowadził ks. Marek Korgul – wikariusz biskupi ds. katechezy.– Od początku istnienia diecezji świdnickiej, a więc już po raz 17., maturzyści przybywają tutaj, na Jasną Górę, aby zawierzyć swój egzamin maturalny i dalsze życie, losy Matce Najświętszej. Nie chcieliśmy, aby czas pandemii przerwał tę piękną tradycję i dlatego przybywamy tutaj wraz z przedstawicielami diecezji legnickiej, którzy też zwykle w marcu od 29 lat pielgrzymują tutaj, żeby się razem modlić. Cieszymy się obecnością przedstawicieli obu diecezji i zachęcamy do wspólnej modlitwy przez łącza transmisyjne – apelował dyrektor Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej.List do uczestników pielgrzymki skierował również bp Zbigniew Kiernikowski. Odczytał go przed zebranymi ks. Jarosław Kowalczyk z Wydziału Katechetycznego diecezji legnickiej.„Nadchodzące egzaminy maturalne stawiają was na progu dorosłości i jednocześnie wobec konieczności podejmowania ważnych decyzji nt. waszego przyszłego życia, studiów, pracy, realizacji konkretnych planów i marzeń. Razem z wami proszę Boga, aby był to czas naznaczony łaską, opieką Matki Bożej i waszych świętych patronów. Modlę się, abyście potrafili zaufać Bogu w całym swoim życiu oraz byście wzrastali nie tylko wobec spraw doczesnych, ale również doświadczali pełni dojrzałości w porządku wiary, nadziei i miłości” – życzył biskup legnicki.Słowo do maturzystów skierował również bp Bałabuch, dając za wzór św. Józefa, w którego uroczystość odbyła się pielgrzymka.– W drodze do Pana Boga uczy nas kształtowania w sobie prawdziwej świętości, która polega m.in. na miłości czystej i bezinteresownej; sprawiedliwości kierującej się wiernością Bożemu prawu; pobożności, która nie zależy od zmiennych nastrojów, posłuszeństwa woli Bożej, które prowadzi do szukania i realizowania wspaniałego planu, jaki Bóg ma dla każdego z nas; wierności obowiązkom i uczciwej pracy. Ucząc się takiej pięknej i szlachetnej postawy od patrona dnia dzisiejszego, oddajcie ten najbliższy czas przygotowania do matury Maryi i Jej Oblubieńcowi – zachęcał. W odpowiedzi przedstawiciele młodzieży z obu diecezji odczytali na koniec Mszy św. akt zawierzenia. Pełna fotorelacja na stronie https://swidnica.gosc.pl/…/6777500.Zawierzyli-mlodziez-dwoc…

za: diecezja.legnica.pl http://www.jasnagora.com/multimed…/news_audio_nowe/43504.mp3

 

Więcej zdjęć na naszej  facebookowej stronie.

logo bip