W dniu 7 października br. w dniu liturgicznego wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej po zakończonej wspólnej różańcowej modlitwie, na której w naszej franciszkańskiej świątyni zebrała się cała Wspólnota Szkolna, ogłoszone zostały wyniki wyborów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego szkoły. Uczyniła to przewodniczącą komisji wyborczej Pani prof. Barbara Mazur. Jak wiemy wybory odbyły się dnia 5 października br. w uroczyście obchodzonym dniu patrona szkoły. We wspomnianych wyborach udział wzięło 61% uczniów. Procentowo wyniki w odniesieniu do poszczególnych kandydatów są następujące:
 
- Tymoteusz Bałtrukiewicz uzyskał 71,43% głosów
 
- Gabriela Bonarska zdobyła 16,26% głosów
 
- Adam Marchewka osiągnął 12,31% głosów
 
W związku z powyższym przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został wybrany Tymoteusz Bałtrukiewicz, uczeń klasy II lbg, a jego zastępcą Gabriela Bonarska uczennica klasy I blp. Nowo wybranemu przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego w imieniu całej Wspólnoty Szkolnej oraz pozostałym uczniom kandydującym na wspomniane stanowisko pogratulował Dyrektor naszej szkoły, o. Andrzej Łaniecki, wręczając przy okazji listy gratulacyjne.
 
 
foto: niedziela legnicka
 
W poniedziałek 5 października obchodziliśmy Dzień Patrona naszej Szkoły Podstawowej oraz Liceum, którym jest św. Franciszek z Asyżu. Każdy Dzień Patrona to zaproszenie do nawiązania bliższych więzi z patronem szkoły. Można to uczynić poprzez poznawanie Jego życia oraz podjęcie trudu naśladowania Go w codziennym życiu przez uczniów naszej szkoły. Żeby kogoś polubić, zaprzyjaźnić się z kimś, a potem chcieć z nim jak najczęściej przebywać, to najpierw trzeba go dobrze poznać. W Dniu Patrona Szkoły, wszystkie więc formy działania zorientowane były na Jego postać. Choć była także okazja przyjrzeć się innym franciszkańskim świętym zafascynowanym przykładem ewangelicznego życia św. Franciszka takich jak św. Józef z Kupertynu, św. Klara, św. Antoni z Padwy oraz św. Bonawentura. To był jeden z wymiarów świętowania, który odbywał się w klasach szkolnych przy czynnym udziale dzieci uczęszczających do starszych klas naszej szkoły podstawowej czyli  od V - VIII oraz młodzież z klas licealnych. Natomiast dzieci z klas od I - IV swoją wiedzę o patronie szkoły miały okazję zaprezentować poprzez prace plastyczno - rysunkowe. Nad całością wspomnianych zajęć czuwali nauczyciele i wychowawcy. Najciekawsze prace zostały odpowiednio docenione jak też i najpiękniej udekorowana klasa w ramach wcześniej ogłoszonego konkursu. Wspomniane zajęcia w klasach były wprowadzeniem do najistotniejszej części uroczystości, którą była uroczysta koncelebrowana Eucharystia. Przewodniczył jej ordynariusz naszej prowincji zakonnej O. Marian Gołąb. Na wyjątkowy charakter i znaczenie liturgii Mszy Świętej witając zaproszonych gości a także nauczycieli, dzieci i młodzież uczęszczającej do szkoły podstawowej i liceum zwracał uwagę O. Andrzej Łaniecki - dyrektor naszej szkoły wyrażając nadzieję że: „ten dzisiejszy dzień, dla nas wszystkich będzie wspaniałą uroczystością, a przede wszystkim wzmocni nasze relacje, abyśmy mogli wspólnie cieszyć się z tego, że tworzymy jedną społeczność Szkoły. Dzisiaj przeżywamy święto patronalne naszej szkoły. Chcemy świętować, chcemy nadać temu dniowi rangę święta, po to byśmy jeszcze bardziej mogli poznać naszego patrona". W czasie Mszy świętej okolicznościową homilię - jak ją określił „ekologiczną”, czyli „bez trucia” - wygłosił O. Piotr Reizner - gwardian klasztoru i proboszcz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu we Lwówku Śląskim. O. Piotr nawiązał w niej w sposób obrazowy i jasny do zrozumienia używając zdobionej ale pustej ramy do obrazów, prostego sznura i jasno świecącej świecy do ślubów ubóstwa, posłuszeństwa i czystości które podjął św. Franciszek, a za nim kolejni bracia wstępujący do zgromadzenia Franciszkanów. Święty Franciszek - z naciskiem podkreślał kaznodzieja - na etapie swojego nawrócenia zrozumiał, że piękno rzeczy zewnętrznych, które symbolizowała zdobiona rama nie są w stanie same z siebie zaspokoić prawdziwego szczęścia człowieka, który go szuka. Trzeba więc tę ramę wypełnić wartościami nieprzemijającymi, życiem Ewangelią i to uczynił św. Franciszek, który sposobem swego życia tak bardzo zachwycał i zachwyca ludzi. To jest autentyczny wzór człowieka godny  naśladowania, aby także budować osobiste więzi pomiędzy Bogiem i ludźmi - czego symbolem jest ten prosty sznur. Jest to konieczne by też wreszcie "zaświecić" otoczeniu zachwycającym światłem wiary, nadziei i miłości tak jak to czynił za życia św. Franciszek - podkreślił na koniec O. Piotr zachęcając zgromadzonych do pójścia taką drogą. Do tych słów O. Piotra nawiązał także O. Prowincjał w słowie kończącym Eucharystię mówiąc : "To, że Święci nie umierają wiemy najlepiej. święty Franciszek jest tego najlepszym przykładem. Jest jednym z najbardziej znanych na świecie świętych, którym po dzień dzisiejszy fascynuje się świat dzięki prostocie Jego życia opartego na fundamencie Ewangelii. Rzeczywiście franciszkanie i święty. Franciszek są w Legnicy bardzo znani od wieków. Od dziesiątków lat istnieją tutaj w mieście szkoły katolickie kształcące w duchu franciszkańskim. Jestem przekonany, że nad miastem, nad uczniami tych szkół św. Franciszek czuwa i się nimi opiekuje. Życzę Wam - kontynuował O. Prowincjał, abyście ten dzień przeżyli radośnie, razem z Waszym patronem. Aby św. Franciszek - Patron Szkoły,  pomagał Wam przeżywać wszystkie codzienne wydarzenia: radości i troski, aby wypraszał Wam potrzebne łaski." Zawierzając to szczególne i jakże ważne Dzieło Prowincji opiece i wstawiennictwu świętego Franciszka O. Prowincjał udzielił wszystkim zebranym uroczystego błogosławieństwa relikwiami świętego patrona. Po zakończeniu Mszy świętej przyszedł czas na kolejny punkt programu czyli część artystyczną połączoną z błogosławieństwem zwierząt - co stało się już tradycją w dzień, w którym wspominamy św. Franciszka. Wzięły w niej udział dzieci uczęszczające w zajęciach na poziomie wczesnoszkolnym Szkoły Podstawowej. Finałem zaś części artystycznej był koncert cygańskiego zespołu, którego liderem jest Angelo Ciureja - absolwent katolickiego gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu (istniejącego do reformy systemu edukacji). 
 
 
Galeria zdjęć z uroczystości Patrona Szkoły na naszej stronie facebookowej szkoły

Dnia 2 października br. odbyła się zapowiadana wcześniej Debata Kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Trzeba wspomnieć, że cieszyła się dużym zainteresowaniem a to ze względu na osoby zgłoszonych do wyborów kandydatów jak również programy, które przy tej okazji mieli możliwość przedstawić. We wspomnianej debacie wzięli udział następujący kandydaci: Adam Marchewka uczeń klasy 2 lbp, Gabriela Bonarska uczennica klasy 1lp oraz Tymoteusz Bałtrukiewicz uczeń klasy 2 lbg. Na podstawie przedstawionych programów przeprowadzono również sondaż wśród uczniów szkoły zarówno podstawowej oraz liceum. Mimo ciekawych propozycji wszystkich kandydatów serca zgromadzonych zdobył kandydat Tymoteusz Bałtrukiewicz, któremu serdecznie gratulujemy. Oficjalne wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbędą się natomiast 5 października br.

 
 
W dniu dzisiejszym czyli 23 września br. przedstawiciele obecnego Samorządu Uczniowskiego ogłosili w klasach Wybory do nowego Samorządu Uczniowskiego i przedstawili warunki związane z  przeprowadzeniem wyborów na nowy rok szkolny 2020/2021. 
Wybory do Nowego Samorządu odbędą się więc 5 października br.  na następujących zasadach:
 

- Wybór kandydata odbędzie się na drodze głosowania

- W wyborach kandydować mogą uczniowie z klas VI i VII Szkoły Podstawowej oraz I i II Liceum.

- Kandydat zobowiązany jest przeprowadzić kampanię wyborczą w wybranej przez siebie formie ( plakaty, prezentacja własnej osoby oraz pomysłów ).

- Prezentacja oraz spotkanie z wyborcami odbędzie się w sali gimnastycznej.

- aby przystąpić do kampanii kandydat musi zebrać 50 podpisów do dnia 28 września br.

- Kandydat ma prawo na czas

 kampanii powołać Komitet Wyborczy w składzie nie większym niż 2 osoby.

- Procedura oddawania głosów na wybranego kandydata odbędzie się jak wspomnieliśmy wyżej 5 października br. W tym dniu też kandydaci i komitet wyborczy o godz. 7.30 umieszczają urny wyborcze, które przygotowują opiekunowie samorządu w salach nr 2 w DOMIE i w Centrum.

- Przy urnach czuwać będzie jeden mąż zaufania powołany przez opiekunów.

- Wyborcy oddają głosy na kartach wyborczych przygotowanych przez opiekunów.

- Proces oddawania głosów kończy się o godz. 14.00 w dniu wyborów.

- Pamiętamy, że w dniu głosowania obowiązuje cisza wyborcza.

- Komisja Wyborcza złożona z opiekunów po zakończeniu głosowania liczy głosy.

- Uroczyste ogłoszenie wyników wyborów nastąpi w późniejszym terminie podanym do wiadomośći odpiewdnio wcześniej.

 

 

Dyrekcja szkoły ogłasza konkurs na najładniej udekorowaną salę lekcyjną przez uczniów i wychowawców klas 1-7 szkoły podstawowej.

Nagroda - klasowe wyjście sponsorowane przez dyrekcję na kręgle (najlepiej w godzinach wychowania fizycznego) lub można będzie wybrać inną atrakcję po uzgodnieniu z dyrekcją np pizza lub Plac Zabaw - Figloraj...

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 2 października w godzinach popołudniowych przez powołaną komisję gości zaproszonych na Uroczystość świętego Franciszka, a ogłoszenie wyników 5 października.

Życzymy powodzenia wszystkim klasom szkoły podstawowej.
Zachęcamy  także do udekorowania swoich klas uczniów naszego Liceum.
 

logo bip