Na rok szkolny 2021/22 prowadzić będziemy w naszym liceum rekrutację na następujące profile:

 

Dany profil zostanie utworzony, jeżeli zgłosi się na niego co najmniej 15 osób. Maksymalnie do jednej klasy przyjmować będziemy 18 osób.

Przedmiot w zakresie rozszerzonym będzie nauczany przy założeniu, że ze wszystkich klas pierwszych zgłosi się na niego razem co najmniej 3 uczniów. 

 

HUMANISTYCZNY "Komunikujemy się ze światem"

Na tym profilu spośród następujących przedmiotów: j. polski, jeden z języków obcych, historia, biologia, WOS, będzie można wybrać 2 lub 3 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym.

Dodatkowo dla chętnych, którzy obawiają się matematyki możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć z matematyki w I semestrze nauki, aby uzupełnić swoje umiejętności matematyczne. 

Pierwszym językiem obcym jest angielski. Do wyboru jako drugi język: niemiecki, hiszpańśki, rosyjski, francuski, włoski. 

 

ŚCISŁY "Badamy świat"

/czyli profile m.in. matematyczno-fizyczny, matematyczno-informatyczny/

Na tym profilu spośród następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, geografia, biologia, chemia, fizyka, jeden z języków obcych, będzie można wybrać 2 lub 3 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym.

Dodatkowo dla chętnych, którzy mają trudności w pisaniu prac, wypowiadaniu się możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć z j. polskiego w I semestrze nauki, aby uzupełnić swoje umiejętności polonistyczne. 

Pierwszym językiem obcym jest angielski. Do wyboru jako drugi język: niemiecki, hiszpańśki, rosyjski, francuski, włoski. 

 

PRZYRODNICZO-SPORTOWY "Umysł w ruchu"

/czyli profil m.in. bilogiczno-chemiczny/

Na tym profilu spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, j. polski, jeden z języków obcych, będzie można wybrać 2 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym.

Dla chętnych będą także dodatkowe godziny zajęć sportowych.

Pierwszym językiem obcym jest angielski. Do wyboru jako drugi język: niemiecki, hiszpańśki, rosyjski, francuski, włoski.

  logo LS