Wymagane dokumenty do Internatu:

 zdjęcie,

  1. dowód osobisty albo wyciąg aktu urodzenia z USC,
  2. potwierdzenie o stałym zameldowaniu,

Koniecznym warunkiem jest spotkanie kandydata i rodziców z wychowawcą lub dyrektorem Internatu, zapoznanie się z regulaminem Internatu.

Uczennice i uczniowie przyjęci do Liceum im. św. Franciszka mają zapewnione mieszkanie w Internacie, który jest na miejscu, w tym samym budynku, co szkoła.

 

Przypomnienie: młodzież naszej szkoły ma zapewnione mieszkanie w Internacie na miejscu. 

logo bip