Rekrutacja na Rok Szkolny 2021 - 2022

 
W Polsce istnieje wiele świetnych szkół publicznych, prywatnych i niepublicznych. Proces rekrutacji do tych szkół rozpoczyna się na długo przed osiągnięciem przez dziecko wieku szkolnego. Istnieje wiele czynników, które wpływają na wybór szkoły, ale kilka z nich ma kluczowe znaczenie. Rodzice chcąc wybrać odpowiednią szkołę dla swojego dziecka powinni skoncentrować się na jego osobowości oraz mocnych i słabych stronach. Nie mogą też zapomnieć o celach i wartościach swojej rodziny. Oczywiście, istnieją również inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę. Nie można zaprzeczyć, że budżet może stanowić punkt krytyczny – niektóre ze szkół są bardzo kosztowne. Dla wielu rodzin lokalizacja również odgrywa kluczową rolę w podejmowaniu decyzji. W związku ze sporą ilością pytań dotyczących rekrutacji do naszej szkoły ze strony rodziców poniżej umieszczamy w odpowiednich linkach Regulamin Rekrutacji oraz Wniosek i deklarację rodziców związany ze wspomnianą rekrutacją.
Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w zakładce UCZNIOWIE  -  REGULAMIN REKRUTACJI
 

logo bip