Zarządzenie nr 03/2020

Dyrektora Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Franciszka z Asyżu
w Legnicy

z dnia 19.10.2020 r.

w sprawie wprowadzenia nauczania w trybie zdalnym w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910) oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy nr HDM.070.2.2020.JR.11562, z dnia 19.10.2020 r.,  zarządzam co następuje:

  • 1

Wprowadza się od 19.10.2020 r. do 30.10.2020 r. we wszystkich oddziałach Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego zdalny tryb nauczania.

  • 2

Wszystkie zajęcia odbywają się z wykorzystaniem narzędzi do nauki zdalnej, zgodnie z dotychczasowym planem zajęć lekcyjnych. Co najmniej połowa zajęć odbywać się będzie jako zajęcia on-line, z wykorzystaniem narzędzi komunikacji zdalnej. Za organizację poszczególnych zajęć odpowiadają nauczyciele prowadzący lekcje.

  • 3

Nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia dokumentacji z lekcji. Z każdych zajęć należy wpisać w dzienniku frekwencję oraz temat lekcji.

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 r.

 o. Andrzej Łaniecki

dyrektor

 

logo bip